Un petit frère

Familie-eenheid uit losse elementen

Un petit frère

Un petit frère is een fragmentarisch portret van een uiteenvallende familie. Léonor Serraille belicht de immigrantenervaring in drie hoofdstukken met elk een ander perspectief: moeder, oudste zoon, jongste zoon.

Een jonge moeder komt met haar twee kinderen vanuit Ivoorkust naar Frankrijk. Het sociaal-realistische drama Un petit frère brengt de ontberingen van immigratie niet rechtlijnig in beeld, maar toont enkele vormende ervaringen in het leven van de drie familieleden. Elk op hun eigen manier worstelen ze met hun identiteit als immigrant.

Un petit frère is een verzameling vluchtige momenten. Dat wil zeggen: de film vertelt geen verhaal op traditionele wijze, maar presenteert een opeenstapeling van dagelijkse momenten waaruit een narratief in schetsvorm tevoorschijn komt.

Filmmaker Léonor Serraille (Jeune femme, 2016) vertelt dit verhaal in drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met zowel een sprong in de tijd als een wisseling van hoofdpersonage. Dat lijkt vooral een conceptuele keuze: het drieluik toon de invloed van familierelaties op het verloop van mensenlevens en benadrukt hoe de familie-eenheid is opgebouwd uit losse elementen. Praktisch gezien resulteert het in een film die zoekend is en daarom soms lastig te volgen.

Elk hoofdstuk begint met een sprong (in de tijd, naar een ander personage) en elke sprong is een schok. De kijker moet na elke sprong opnieuw z’n balans vinden, waarvoor de film je niet altijd genoeg tijd gunt. Verhaallijnen die in het vorige hoofdstuk zorgvuldig werden opgezet, verdwijnen in het volgende hoofdstuk naar de zijlijn. Personages verdwijnen soms helemaal uit beeld. Dat roept gevoelens van verlies op, die ongetwijfeld de gevoelens weerspiegelen die de personages in hun leven ervaren. Bijvoorbeeld wanneer de moeder haar liefdesleven voorrang geeft boven haar ouderschap.

Hun status als buitenstaanders verstevigt in eerste instantie de banden tussen de familieleden. Maar uiteindelijk zorgt hun hechte band juist voor problemen. Als mensen dicht bij elkaar staan, gaan er dingen schuren. En wanneer de familierelaties ontrafelen, zien we waar dat schuren voor erosie heeft gezorgd. Een onverwacht rechttoe-rechtaan einde maakt de impact hiervan duidelijk.