Doneren

Wilt u de onafhankelijke journalistiek van de Filmkrant ondersteunen? Dat kan via een kleine of grotere schenking, een legaat of nalatenschap aan de Stichting Fuurland.

Stichting Fuurland
NL28 INGB 0005 3933 95
Bezoekadres: Prinsengracht 770-4, 1017 LE Amsterdam
Telefoon: 020-62301021
Mail: info@filmkrant.nl
Fiscaal nummer RSIN: 006113370

Bestuursleden
Lex Veerkamp – voorzitter
Marlene Wickel – penningmeester
Mieke Gerritzen
Hans Maarten van den Brink
Hein van Joolen

De bestuurders zijn onbezoldigd. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De stichting is geregistreerd onder SBI-code 5814 – uitgeverij van tijdschriften.

Ons beleidsplan is als pdf beschikbaar.

Financiële verslagen van de afgelopen jaren zijn hier digitaal in te zien:
2020 – in behandeling bij bestuur
2019 – download pdf
2018 – download pdf