Doneren

Wilt u de onafhankelijke journalistiek van de Filmkrant ondersteunen? Dat kan via een kleine of grotere schenking, een legaat of nalatenschap aan de culturele ANBI Stichting Fuurland.

Stichting Fuurland
NL28 INGB 0005 3933 95

Stichting Fuurland heeft (in aanvraag) de status van een culturele ANBI (fiscaal RSIN-nummer: 006113370). Dit betekent dat deze als goed doel geheel is vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en dat schenkingen* aftrekbaar kunnen zijn.

Naam ANBI: Stichting Fuurland
Bezoekadres: Prinsengracht 770-4, 1017 LE Amsterdam
Telefoon: 020-62301021
Mail: info@filmkrant.nl
Fiscaal nummer RSIN: 006113370

Bestuursleden
Lex Veerkamp – voorzitter
Marlene Wickel – penningmeester
Mieke Gerritzen
Hans Maarten van den Brink
Hein van Joolen

De bestuurders zijn onbezoldigd. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De stichting is geregistreerd onder SBI-code 5814 – uitgeverij van tijdschriften.

Ons beleidsplan is als pdf beschikbaar.

Financiële verslagen van de afgelopen jaren zijn hier digitaal in te zien:
2020 – in behandeling bij bestuur
2019 – download pdf
2018 – download pdf


* Informatie over de Geefwet
Dankzij de Geefwet die op 1 januari 2012 van kracht ging, kunt u 125% van uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel dat u €100 schenkt, dan bedraagt uw aftrek €125. Als u in het 40,83%-tarief valt, dan kost de gift van €100 u dus netto €49. Bij 51,95% is dat netto slechts €35. Er geldt een plafond van €1.250.

Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een maximum van 10%. Bij een periodieke schenking geldt deze drempel niet. Doneert u voor minimaal vijf jaar, dan is deze donatie altijd volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Daarvoor gebruikt u een formulier van de belastingdienst, dat u in tweevoud invult en toestuurt aan Stichting Fuurland, Prinsengracht 770-4, 1017 LE Amsterdam. U krijgt een ondertekend exemplaar terug voor uw administratie. Alle informatie over de Geefwet vindt u op de website van de Belastingdienst.