Duurzaam­heid wordt cri­te­rium voor bij­drage Film­fonds

Narcosis, voorbeeld van een duurzaam geproduceerde film

Wie vanaf november bij het Filmfonds aanklopt voor financiële steun moet weten hoeveel CO2-uitstoot zijn film naar verwachting zal opleveren. Een zogenaamd ‘carbon action plan’ wordt een verplicht criterium in de aanvragen voor een realiseringsbijdrage. Daarmee wil het Filmfonds de vergroening van de sector stimuleren.

Het is de bedoeling dat filmmakers voortaan in de ontwikkelingsfase het advies inwinnen van een eco-consulent. Die kan inschatten wat de CO2-uitstoot van de productie zal zijn. Ten tijde van de Ronde Tafel Duurzaamheid, vorig jaar november, bleek uit berekeningen dat die voor een Nederlandse film of tv-serie nu tussen de 17 en 145 ton ligt. Transport is de grootste vervuilingsfactor, gevolgd door locatie, materialen en catering.

Die uitstoot moet omlaag, vinden onder andere de initiatiefnemers van Film For Future, die in een interview met De Filmkrant zeiden te streven naar een CO2-neutrale sector in 2050. De reductie in uitstoot kan gerealiseerd worden door onder andere het gebruik van elektrische deelauto’s, vegetarische catering, het in de ban doen van wegwerpproducten, hergebruik van decors en kostuums, en de keuze voor filmlocaties dichter bij huis. Dat het kan, bewezen de makers van Narcosis, de Nederlandse Oscar-inzending van vorig jaar die volledig duurzaam is geproduceerd.

Narcosis is een uitzondering. Omdat het groener maken van het productieproces tot nu toe vooral is overgelaten aan de sector zelf, gaat de verduurzaming langzamer dan noodzakelijk. Het Filmfonds, dat al in 2011 probeerde een zetje te geven door de Green Film Making Competition te steuen, hoopt de ontwikkeling te versnellen door het verplicht stellen van een carbon action plan, waarin de CO2-impact inzichtelijk is en duidelijk is welke keuzes er gemaakt kunnen worden om de productie groener te maken.

Het Filmfonds komt ook met financiering om eco-managers in te huren die filmmakers tijdens het realiseringsproces kunnen begeleiden. Vanaf begin volgend jaar wordt gestart met trainingen om meer eco-managers op te leiden. Ook worden voorbeelden van best practices actief verzameld en gedeeld tijdens inspiratiesessies. En krijgen organisaties die zelf activiteiten ontwikkelen op dit vlak een speciale bijdrage.