Eerste actie­plan om film- en AV-sector te ver­groenen

Narcosis, de Nederlandse Oscar-inzending die duurzaam is geproduceerd

Bij het maken van een Nederlandse film of tv-serie wordt tussen 17 en 145 ton CO2 uitgestoten. Dat is beduidend minder dan de 3370 ton CO2 die een grote Hollywoodproductie gemiddeld produceert, maar nog steeds goed voor 50 tot ruim 500 m3 gesmolten poolijs. Om de Nederlandse film- en AV-industrie groener te maken is een eerste actieplan opgesteld.

Dat gebeurde naar aanleiding van de Ronde Tafel Duurzaamheid, die op 18 november plaatsvond in Amsterdam. De afgevaardigden van de film- en AV-industrie toonden zich bewust van de noodzaak om de sector te verduurzamen. Er werden zaken besproken als de CO2-calculator, meer carpoolen, slimme locatiekeuzes, hergebruik van decorstukken, gebruik van een kledingbibliotheek, het opleiden van eco-managers en aandacht voor groen filmmaken in de opleidingen. Lekker concreet werd het met de casestudy over Narcosis, de Nederlandse inzending voor de Oscars die duurzaam is geproduceerd.

Volgens onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat bij Nederlandse filmprojecten transport een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot is. Locatie, materialen en catering zijn verantwoordelijk voor de rest van de vervuiling. Die is in Nederland nog relatief laag vergeleken met de uitstoot in bijvoorbeeld Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Een grote Britse productie stoot al snel 2840 ton CO2, een Amerikaanse zit nog eens 500 ton hoger.

Al die cijfers zijn te lezen op het Infosheet Duurzame Filmproductie dat het Filmfonds online heeft geplaatst. Daar staan ook de drie speerpunten van het eerste actieplan dat is opgesteld. Ten eerste moet het draagvlak in de sector worden vergroot. Aansluitend moet kennis en expertise worden vergroot en toegankelijk worden gemaakt. En ten slotte moet er helderheid komen over de kosten en financiering van de vergroeningsactie.