Focus: Nimma aan zee 2024

Kunst als wapen

También la lluvia

Je kunt gaan fietsen en vegaburgers eten, maar dat lost de klimaat- en biodiversiteitscrisis niet op, stellen de organisatoren van Nimma aan zee (‘Nijmegen aan zee’). Er moet meer gebeuren om de veelomvattende systeemcrisis aan te pakken. Een impactweek, van 17 t/m 23 juni in Lux, laat zien wat wij kunnen leren van culturen die wel in balans met hun omgeving leven.

“Europese neokoloniale systemen – waarin voormalig gekoloniseerde gebieden en inheemse volken worden uitgebuit, intensieve landbouw de grond uitput en grote bedrijven de scepter zwaaien – verwoesten natuur, zorgen voor klimaatvluchtelingen en houden diepgewortelde ongelijkheid in stand.” Aldus de organisatoren van Nimma aan zee, dat met het inzetten van kunst een bijdrage wil leveren aan verandering. Want: “Kunst kan ons raken, kan ontwrichten en mensen in beweging brengen. Kunst kan toekomstscenario’s bieden.”

Nimma aan zee is het hele jaar actief, maar het hoogtepunt is de jaarlijkse impactweek met films, lezingen, voorstellingen en wandelingen. De week opent met de documentaire I Am the River, the River Is Me (Petr Lom, 2023). De film gaat over de rivier Whanganui in NieuwZeeland, die dankzij strijd van de Maori’s in 2017 verregaande wettelijke rechten heeft gekregen. De wet schrijft voor dat de rivier als een levend wezen behandeld moet worden.

Ook te zien is de speelfilm También la lluvia (Icíar Bollain, 2010), waarin een Spaanse filmmaker in Bolivia ervaart dat ruim vijfhonderd jaar na Columbus de oorspronkelijke bevolking nog steeds wordt uitgebuit. Als derde film staat The Revenant (Alejandro G. Iñárritu, 2016) op het programma. De in de jaren 1820 spelende wilderniswestern met Leonardo DiCaprio als pelsjager won drie Oscars.

Naast films is er de theatervoorstelling Verander ons van Gouden Haas, over een toekomst waarin mens en natuur met elkaar verweven zijn. Ook is er de digitale wandeling Sam’s Symbiodream, over duurzaam leven, en een fysieke biodiversiteitswandeling onder leiding van de Nijmeegse stadsecoloog. In Radboud Reflects wordt filosofisch stilgestaan bij wat we van vogels kunnen leren, het Vrijheidstribunaal klaagt het Europese kapitalisme aan, en in de Beach Clean Up ten slotte wordt met vereende krachten het stadseiland schoongemaakt.


Nimma aan zee impactweek | 17 t/m 23 juni 2024 | Lux, Nijmegen