Veearts Maaike

Emotioneel portret van betrokken veearts

De Nederlandse veehouderij, even onmisbaar als bekneld door regelgeving, heeft er met Maaike van den Berg een formidabele woordvoerder bij.

Haar frons is een personage op zich. Telkens als veearts Maaike, blond en jong en sportief, vanuit de Groningse dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad naar een van ‘haar’ boeren rijdt en aan haar onzichtbare meerijder uitlegt wat ze gaat doen, vormt zich een kloof tussen haar wenkbrauwen die haar jaren ouder doet lijken – zo nauwkeurig wil ze het uitleggen, zo serieus neemt ze haar vak.

In de kern is het een oerberoep: als meisje zag Van den Berg een veearts bezig en dacht: “Dit is leuk – het is gezellig, en het is stoer.” Na een studie in Utrecht zit ze nu op kantoor tussen uit de kluiten gewassen kerels, trekt ze met enorme armkracht kalveren ter wereld en voert ze keizersnedes uit; er vloeit veel bloed in de naar haar vernoemde documentaire van gelauwerd duo Musch & Tinbergen, maar van effectbejag is knap genoeg geen sprake.

Emotioneel is het wel. Diep ontroerend is het afscheid dat een van de boeren moet nemen van een doodzieke koe, terwijl Van den Berg haar met een forse injectiespuit euthanaseert. “Dank je wel hè”, zegt de boer tegen het beest, en aait en klopt haar geruststellend in de nek. “Het is goed zo.” Het welzijn van boer en koe zijn nauw vervlochten: bij haar bezoeken informeert Van den Berg ook naar vrouwen, kinderen en verbouwingsplannen, en biedt ze ondersteuning bij het oerwoud aan regels waaraan een boerenbedrijf zo langzamerhand gebonden is.

Voor argeloze melkdrinkers is Veearts Maaike een confronterende film. Het is geen pleidooi vóór of tegen de veehouderij, zelfs niet tegen vlees eten; wel een schreeuw om begrip voor de benarde positie waarin de boeren zich bevinden. Milieu-eisen, fluctuerende prijzen, valse concurrentie, negatieve berichtgeving – Van den Berg gaat het zozeer aan het hart dat ze in haar vrije uren krachtige optredens geeft als Europees vertegenwoordiger van de World Veterinary Association. Als empathisch bestuurder met volop praktijkervaring zullen we ongetwijfeld meer van haar horen.