The Killing of Two Lovers

Een hevig geëmotioneerde man

The Killing of Two Lovers

Het beklemmende en overweldigende speelfilmdebuut The Killing of Two Lovers lijkt te draaien om een man die zijn gezin dreigt te verliezen. Maar wie verder kijkt ziet een uitgelezen voorbeeld van toxische masculiniteit.

Het eerste beeld in The Killing of Two Lovers is een extreme close-up van een hevig geëmotioneerde man. Hij heeft een revolver in zijn hand en staat in een slaapkamer aan de rand van het bed van twee soezende geliefden. Is hij bedrogen? Neemt hij wraak? Een bloedbad blijft uit. De man verlaat het huis waarin hij heeft ingebroken en rent de straat op. Het blijkt zijn eigen huis. Waar zijn vrouw nu het bed deelt met haar nieuwe minnaar. De indringer en zijn echtgenote hebben samen vier kinderen. En ze leven sinds enige tijd gescheiden van elkaar.

Hij hoopt op een doorstart van zijn huwelijk; zij houdt hem aan het lijntje. Hij – een klusjesman die rondrijdt in een pick-up truck – ontleent zijn bestaansrecht aan zijn gezin; zij – een succesvolle strafpleiter – is op latere leeftijd een carrièrevrouw geworden en lijkt meer te eisen van het leven. Op het eerste gezicht lijkt het er dan ook op dat David (Clayne Crawford, vooral bekend van de televisieserie Lethal Weapon, in topvorm) kiest voor zijn kinderen en Nikki (Sepideh Moafi) voor zichzelf. The Killing of Two Lovers is gefilmd vanuit Davids perspectief: het is dus logisch dat je meer sympathie krijgt voor zijn situatie, dan voor die van zijn vrouw.

Zeker als blijkt dat Nikki de relatie tussen David en zijn kinderen lijkt te saboteren. En zijn oudste dochter, die verdrietig is om de situatie, hem op het hart drukt: “Je moet voor ons vechten.” Dat blijkt evenwel een moeilijke opgave: David wil Nikki terugwinnen en moet zich gedeisd houden als hij haar spreekt. De vraag is hoe lang hij zijn sluimerende agressie kan bedwingen, die al opborrelt in scènes waarin hij een boksdummy te lijf gaat. Een geweldsuitbarsting lijkt onvermijdelijk. En Nikki’s nieuwe geliefde (Chris Coy) blijkt ook geen lieverdje.

Robert Machoian speelt in zijn uiterst knappe speelfilmdebuut evident met de hedendaagse perceptie van masculiniteit. Hoe gedraag je je als man? Wat is betamelijk? Maar eigenlijk draait het in het kille Utah gesitueerde drama om de vrouw. Want waarom maakt Nikki geen einde aan haar ogenschijnlijk gefaalde huwelijk? Waarschijnlijk omdat ze vreest voor vergelding met fatale afloop. The Killing of Two Lovers zet de kijker in die zin eerst op het verkeerde been, door te focussen op Davids frustraties – versterkt door vernuftig sound design waarin de onmacht die David ervaart wordt benadrukt.

Maar tijdens de zinderende slotscène rijst de vraag: hoeveel vrouwen zijn bij hun man gebleven om erger te voorkomen?


The Killing of Two Lovers is nu te zien op Picl en vanaf 25 juni op andere platforms.