Deep Water

'I’m just fucking with you'

Deep Water

Adrian Lyne’s eerste erotische thriller in twee decennia is gelukkig zuinig met erotiek maar gul met spanning.

I’m just fucking with you”, verklapt Vic in een gesprek met een andere man het leidmotief van Deep Water, een erotische thriller naar een boek van Patricia Highsmith. Vic (Ben Affleck) verdiende een fortuin met de ontwikkeling van chips voor drones en brengt zijn dagen door in en om zijn riante huis in New Orleans. De erotiek komt zoals te doen gebruikelijk van de vrouwelijke hoofdrol, hier Vics vrouw Melinda (Ana de Armas).

Op een feestje kort na het begin worden de verhoudingen duidelijk. Melinda neemt een jongeman apart voor een beetje spielerei. Als ze haar ogen opslaat, ziet ze Vic het tafereel gadeslaan. Ze blijft hem aankijken terwijl de andere man haar betast. Hij blijft naar haar kijken. Later op het feest raakt Vic in gesprek met de man en vertelt dat hij Melinda’s vorige minnaar heeft vermoord. Het is niet de enige keer dat de grens tussen plagerij en dreigement vaag blijft.

Deep Water is de eerste film in twintig jaar van Adrian Lyne, lang geleden een specialist in erotische thrillers als 9½ Weeks (1986) en Fatal Attraction (1987). Hij maakt de verstandige keuze Deep Water niet om stoute blotigheid te laten draaien, maar de spanning te zoeken in de ware aard van de verhouding tussen Vic en Melinda. Je ziet haar niet vrijen met andere mannen, hoewel er voldoende hints zijn dat ze dat wel doet. Je ziet hem niet moorden, hoewel er voldoende hints zijn dat hij het wel doet. En dan is er nog die andere vraag, die nog dieper in hun – mogelijk – duistere verhouding duikt: als Vic inderdaad haar geliefden ombrengt, weet zij dat dan?

Tamelijk inventief is de keuze om Vic en Melinda een dochtertje te geven. Het maakt hun huwelijk op het eerste gezicht normaler. Als het echter allemaal waar is waar de film op hint, dan maakt de aanwezigheid van een kind hun verhouding juist nog veel verrotter dan we dachten. Het kleurenpalet van de film is koel, schijnbaar in harmonie met Vic en Melinda’s onderkoelde relatie, want hij bewondert haar het liefst op afstand. Vrijen doen ze zelden nog. In die zin is Vics achtergrond in drone-ontwikkeling een tamelijk platte scenariokeuze, want ook daar zit een afstand tussen kijker en bekekene, tussen subject en object. Maar soit.

“In een gewone relatie zou je je dood vervelen”, zegt zij. Hij weet dat het waar is. Toch blijft de ware aard van hun verhouding mistig – de grootste verdienste van Deep Water – al geeft een slimme herhaling van de openingsscène later in de film wel een paar hints. Maar zelfs dan.


Deep Water is nu te zien op Amazon Prime (VoD)