De man uit Rome

Een cynische priester in Zuid-Limburg

De man uit Rome

De man uit Rome vertelt het verhaal van een sceptische priester die een wonder moet onderzoeken in een slaperig Limburgs dorpje. Jaap van Heusden levert een klein maar gelaagd Nederlands drama.

De monoloog van de Italiaanse priester Filippo aan het begin van de film, onderweg naar een dorpje in Limburg, verraadt direct zijn cynische wereldbeeld. Bitter reflecteert Filippo op een artikel dat hij las, waarin stond dat de Amerikaanse president in zijn eerste duizend dagen al 13 duizend leugens heeft verteld. De priester is vermoeid door een wereld die verknocht is aan leugens.

Filippo onderzoekt wonderen in naam van de kerk. In zijn carrière heeft hij al talloze ‘wonderen’ als nep ontmanteld. De film begint als detective, al staat in het onderzoek geen moordslachtoffer maar een huilend Maria-beeld centraal. Middels verhoren en een inspectie van het beeld probeert de priester een logische verklaring te vinden voor de tranen. De gelovige dorpelingen zitten hem echter moedwillig in de weg. Tijdens zijn onderzoek raakt Filippo geïntrigeerd door de zwijgende Térèse, de eerste getuige van het wonder.

Regisseur Jaap van Heusden, die ook samen met Rogier de Blok het scenario schreef, weet de nukkige gemeenschap geloofwaardig neer te zetten. Vanuit het perspectief van de priester leert de kijker geleidelijk meer over de dorpelingen. Ze blijken te kampen met een collectief trauma, dat verdeeldheid en verdriet heeft gezaaid in een ooit hechte gemeenschap. Een talent als Raymond Thiry, die de lokale priester speelt, voelt zelfs wat overbodig in een klein drama als dit. Zijn personage blijft ingetogen en spreekt vrijwel uitsluitend in rammelend Engels.

Het scenario is kundig en beheerst. Als een subtiele thriller geeft de film mondjesmaat de waarheid achter de tranen prijs. Gelijktijdig werkt De man uit Rome als een karakterstudie van een cynische priester in conflict met zijn geloof. Als een tragisch gedicht zoekt de film, regel na regel, de emotionele beroering op. De sterke acteerprestaties van Michele Riondino (Filippo) en Emma Bading (Térèse) dragen bij aan een treffend slot.

De man uit Rome is een originele detective en een gelaagde reflectie op de wanhopige tijd waarin we leven, waarin de wereld wel een wonder kan gebruiken.