A Night at the Louvre, Leonardo da Vinci

Nachtelijke verwondering

Het oeuvre van kunstenaar Leonardo da Vinci leent zich voor zowel een geschiedenisles als een kunstonderzoek, blijkt uit deze documentaire, die de artistieke levensreis van de Italiaanse Renaissance-man vat in een nachtelijke privétour door het Louvre.

In 2019 opende het Louvre een omvangrijke tentoonstelling ter viering van het vijfhonderdjarig jubileum van Leonardo da Vinci’s dood. Tien jaar lang werkten curatoren Vincent Delieuvin, van de afdeling schilderijen van het Louvre, en Louis Frank, van de afdeling prenten en tekeningen, hard aan de ontwikkeling ervan. De documentaire A Night at the Louvre, Leonardo da Vinci is een viering van zowel de tentoonstelling als Da Vinci’s levenswerk.

De veelzijdige kunstenaar groeide uit tot de belichaming van de Renaissance. Da Vinci had een passie voor de meest uiteenlopende disciplines: van schilderen en literatuur tot astronomie en filosofie. Hij zag de wetenschap als de perfecte sleutel om de werking van het universum te begrijpen.

Delieuvin en Frank hebben Da Vinci’s biografie grondig bestudeerd, en geven inzicht in het leven en werk van de meester. Hun expositie telt 162 werken waaronder elf schilderijen en zeventig tekeningen die aan Da Vinci worden toegeschreven. Het thema in de artistieke reis is ‘de wetenschap van de schilderkunst’. De documentaire is opgedeeld in hoofdstukken die het werk en vernuft van de Renaissance-man tentoonstellen. Zo wordt geprobeerd te achterhalen hoe Da Vinci zich ontwikkelde in zijn pogingen het immateriële van het leven tastbaar te maken via de schilderkunst. Zijn vijftienjarige leerschool; het bronzen sculptuur Christus en St. Thomas van zijn meester Andrea del Verrocchio, dat zijn latere schilderkunst zou beïnvloeden; zijn experimenten met losse tekentechnieken; de vrijheid die hij nam om werken onafgemaakt achter te laten; en natuurlijk beroemde werken als Maria met kind en Sint-Anna en de befaamde en veelbesproken Mona Lisa.

Regisseur Pierre-Hubert Martin toont close-ups van sculpturen, belicht de meesterwerken, zoomt in op tekeningen, glijdt langs wanden met fijne schetsen en glazen vitrines met Da Vinci’s kleine schrijfboekjes, studies en wetenschappelijke tekeningen, waarin hij wiskundige en natuurkundige vragen probeerde op te lossen. Zo biedt de onderhoudende documentaire een diepgaand inzicht in het werk en het leven van de meester. Maar hoe dicht we de multidisciplinaire kunstenaar ook naderen, we zullen nooit volledig het mysterie en het genie van Leonardo da Vinci doorgronden.