The Thinking Machine #42

De overkant van de straat

Voor hun serie The Thinking Machine creëren filmcritici Adrian Martin en Cristina Álvarez López iedere maand een nieuw video-essay voor de Filmkrant. Deze maand: Otto Preminger’s The Man with the Golden Arm.

Twintig jaar geleden verklaarde criticus en filmmaker Pascal Kané (1946-2020) hoe de filmbeelden die hem het diepst hadden geraakt, beïnvloed en geïnspireerd niet de overduidelijk meesterlijke of virtuoze waren. Verwijzend naar een “onschadelijk” moment in Otto Premingers The Man with the Golden Arm (1955) stelde Kané: “Het shot zegt niets. Het is enkel de mise-en-scène die weet (en vertelt) dat deze straat een grensgebied is, en dat Frank Sinatra aan de overkant van die straat zijn lot zal ontmoeten, zijn verdoemenis.” Laten we die straat en hoe hij in Premingers film past eens nader beschouwen.