Weimar Declaration om positie Europese kinderfilm te verstevigen

Mijn bijzonder rare week met Tess

Eind vorige maand kwamen ruim tachtig experts uit 24 landen samen in het Duitse Weimar om de stand van zaken in de kinderfilmindustrie te bespreken. De conclusie: er is meer geld, aandacht en samenwerking nodig om Europese kinderfilms te laten concurreren met Amerikaanse hits. Het resulteerde in een verklaring: de Weimar Declaration.

De KIDS Regio Forum werd voor de derde keer gehouden. Het einddocument bevat een paar concrete eisen die erop gericht zijn de positie van de Europese kinderfilm te verstevigen. Omdat de Europese bevolking voor 15% uit kinderen bestaat, moet ook 15% van het fondsbudget aan kinderfilms worden besteed. Filmeducatie moet vast onderdeel worden van het onderwijs, van lagere school tot universiteit. Daarnaast moeten er meer gegevens worden verzameld zodat de ontwikkeling van de sector beter in kaart kan worden gebracht en wordt het opzetten van internationale coproductienetwerken aangemoedigd. Op marketingvlak wordt gepleit voor de inzet van meer experimentele middelen om de jonge doelgroep al tijdens de ontwikkelfase van een film te betrekken bij de film.

De Weimar Declaration is gericht aan alle regionale, nationale en Europese politici die film in hun portefeuille hebben. Daarnaast worden beleidsmakers en instituten aangesproken om zich in te spannen voor de Europese kinderfilm.

Nederland heeft een sterke traditie op het gebied van kinderfilms. Films als Mijn bijzonder rare week met Tess gooien hogen ogen op festivals en winnen prijzen. In de afgelopen tien jaar was 21,5% van alle in Nederland geproduceerde films een jeugd- of familiefilm. Deze titels waren overigens goed voor 31,25% van het totaalbezoek. Wie naar de cijfers (Facts and Figures 2018 van het Nederlands Filmfonds) kijkt ziet echter wel een neergaande trend. Het aantal jeugdfilms is sinds 2014 gedaald van 17 (op een totaal van 43 films) naar 9 (op een totaal van 33). Vorig jaar trokken die negen films een krappe miljoen bezoekers.