NFF krijgt definitief geen subsidie van gemeente Utrecht

De vele steunbetuigingen ten spijt wordt de gemeentelijke subsidie aan het Nederlands Film Festival toch geschrapt. Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft besloten het advies van de Adviescommissie Cultuurnota 2025-2028 integraal over te nemen. Dat betekent dat het NFF vanaf volgend jaar €600.000 minder te besteden heeft.

De verbijstering van het moment dat het rapport openbaar werd gemaakt, is omgeslagen in definitieve teleurstelling. Zakelijk directeur Marjolijn Bronkhuyzen: “Ook als je kijkt naar alle steunbetuigingen die het NFF de afgelopen weken heeft ontvangen, waarin duidelijk wordt hoeveel mensen, maar ook instellingen, partners, opleidingen, scholen, ondernemers uit allerlei sectoren zich hebben uitgesproken hoe ondenkbaar het is dat Utrecht het NFF niet meer steunt.”

Bronkhuyzen zegt zich te beraden op vervolgstappen, maar zegt vooralsnog geen vertrekt uit Utrecht te overwegen. “Wij hopen dat we onze meerwaarde op het gebied van cultuur, onderwijs, economie en welzijn voor de stad Utrecht aankomende tijd goed over kunnen brengen en zijn daarnaast uiteraard zeer bereid om ons plan voor 2025 en verder aan te scherpen. Het culturele ecosysteem – dat een van de speerpunten is in de cultuurnota – gaat er natuurlijk niet op vooruit als je aan het NFF, hét Utrechtse evenement op het gebied van film, geen subsidie meer verleend.”

Op 20 september aanstaande gaat de 44ste editie van het NFF van start. Die duurt tot en met 27 september.