Investerings­ver­plichting voor streamers gaat in per 1 januari 2024

De kogel is door de kerk. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet omtrent investeringsverplichting moeten streamingdiensten vanaf 1 januari 2024 5% van hun jaaromzet investeren in Nederlandse producties. De verwachting is dat dit de vaderlandse audiovisuele sector jaarlijks zo’n €40 miljoen oplevert.

De nieuwe wet had nogal wat voeten in aarde. Terwijl er in ons omringende landen allang een investeringsverplichting voor streamingdiensten bestaat, werd er in Nederland lang gesteggeld over de precieze invulling. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer, afgelopen mei, werd het oorspronkelijke voorstel uiteindelijk aangenomen, maar wel in afgezwakte vorm.

In de wet zoals hij nu wordt geïmplementeerd, is vastgelegd dat streamers met een jaaromzet van meer dan €10 miljoen daarvan 5% – in plaats van de oorspronkelijk bedachte 6% – moeten steken in film- en tv-producties van Nederlandse makelij. Wat voor producties dat zijn, mogen de streamingdiensten zelf weten, zo lang het maar geen sport is. Minimaal 60% van de producties moet worden gemaakt door onafhankelijke producenten. Die laatste stipulatie moet voorkomen dat streamers vooral hun eigen producties spekken.

Er zal een jaarlijks overzicht komen van het type producties waar in geïnvesteerd wordt. Een eerste evaluatie vindt plaats na drie jaar. Dan moet blijken of de nieuwe regeling ook films en kwaliteitsseries van Nederlandse bodem oplevert of toch vooral makkelijk amusement dat anders ook wel gemaakt zou worden, zoals tegenstanders van de versoepelde formulering vrezen.