Iedere Filmfonds-euro levert Nederlandse filmindustrie €4,12 op

De bezette stad

De Netherlands Film Production Incentive bestaat tien jaar. Reden om de financiële stimuleringsregeling binnenkort grondig te evalueren. De jaarlijkse monitor van het Filmfonds neemt alvast een voorschot met klinkende cijfers. Iedere euro die het Filmfonds het afgelopen decennium via deze regeling beschikbaar stelde, leverde de nationale filmindustrie €4,12 op.

De Netherlands Film Production Incentive is een vrij simpele regeling. Filmproducenten kunnen tot 35% van hun productiekosten terugkrijgen als zij die aantoonbaar hebben besteed in Nederland. In fiscale termen heet dit een cash rebate. De regeling werd in 2014 ingesteld om internationale filmproducties naar Nederland te trekken, die eerder kozen voor ons omringende landen waar zo’n stimuleringsmaatregel al van kracht was.

De cijfers over de afgelopen tien jaar laten zien dat het heeft gewerkt. Meer dan de helft van alle gehonoreerde aanvragen betreft een internationale coproductie. Aan de in totaal 655 producties gaf het Filmfonds tussen juli 2014 en december 2023 een bedrag van €213,7 miljoen uit. Mede dankzij die steun spendeerden producenten in totaal €880,5 miljoen in Nederland. Ieder Filmfonds-euro levert dus €4,12 op voor de Nederlandse economie en in het bijzonder de nationale filmindustrie.

In de eerste jaren stond de regeling alleen open voor producenten van speelfilms, documentaires en animatiefilms. Films als Sweet Dreams en De bezette stad maakten er gebruik van. Aangespoord door de groei van streamingdiensten is de regeling sinds 2017 ook van toepassing op high-end tv-series. Eerst in de vorm van een pilotproject, maar vanaf begin vorig jaar als volwaardig en vast onderdeel van de Netherlands Film Production Incentive. De Joodse Raad, Santos en Maxima behoren tot de tv-series die recent gemaakt zijn met behulp van de stimuleringsmaatregel.

Een blik op de recent gepubliceerde monitor leert dat tv-series relatief meer geld via de regeling krijgen dan filmproducties. Van de 655 in de afgelopen tien jaar ondersteunde producties behoorden er 565 in de categorie film. Die kregen gezamenlijk €152,7 miljoen. De rest, 90 producties, betrof tv-series en die toucheerden in totaal €61 miljoen.