Filmfonds komt met steun­maat­regel­en inter­na­tio­nale (co)­pro­duc­ties

Na vorige week de eerste steunmaatregelen voor Nederlandse filmproducties te hebben afgekondigd, kwam het Nederlands Filmfonds gisteren met ingrepen die samenhangen met de Film Production Incentive. Ook voor internationale (co)producties wordt zo de druk een beetje van de ketel gehaald.

Het Netherlands Film Incentive, zoals het heet in fondstaal, geeft een bijdrage aan producties die deels in Nederland plaatsvinden of werken met Nederlandse input. Dat is maximaal 35% voor film- en 30% voor hoogwaardige tv-producties. Onder de huidige omstandigheden mogen producenten een extra tussentijdse betaling aanvragen om de directe nood te lenigen. Voor filmprojecten die op het punt staan te beginnen maar nu stilstaan kan het voorschot tijdelijk worden verhoogd tot maximaal 50%.

Daarnaast mag er bij de komende twee aanvraagrondes extra geld worden aangevraagd om kosten te dekken die direct samenhangen met het uitstel, veranderingen of tegenslagen in productie en postproductie die vanaf maart 2020 zijn opgetreden. Het gaat hier nadrukkelijk om kosten die niet verhaald kunnen worden op verzekeringen. Ten derde stelt het Filmfonds versneld het geld weer ter beschikking dat is terugbetaald aan het fonds, de zogeheten revolverende middelen.