Filmfonds maakt eerste steun­maat­regelen bekend

Vorige week kwam de regering al met generieke maatregelen om de impact van de coronacrisis voor ondernemers en zzp-ers te verzachten. Het Nederlands Filmfonds komt vandaag met aanvullende steun die specifiek gericht is op de sector. In de opsomming van maatregelen klinkt ook duidelijk een oproep tot solidariteit door.

“We zijn ervan overtuigd dat hoe eerder we tot een adequate respons komen, des te minder impact de effecten van de COVID-19 crisis uiteindelijk zullen hebben.” Zo begint het bericht over de steunmaatregelen van het Filmfonds. Meteen daarop volgt de oproep aan andere financiers van filmproducties, maar ook iedereen in de zogeheten keten, de banken en verzekeraars om de problemen die er nu zijn of nog gaan ontstaan samen het hoofd te bieden.

Het merendeel van de Filmfonds-maatregelen is gericht op het wegnemen van acute druk. Zo worden de subsidievoorwaarden en verplichtingen versoepeld. Producties worden niet snoeihard gehouden aan release en vertoning binnen een gestelde termijn. Jaarverantwoordingen die binnenkort klaar hadden moeten zijn, mogen later worden ingeleverd, in lijn met het uitstel tot 1 juni dat het Ministerie van OCW verleent.

Kosten die al zijn gemaakt voor cast, crew en andere posten die samenhangen met filmopnames kunnen deels worden opgevangen met vervroegde voorschotten op subsidies. Daarnaast heeft het Filmfonds een potje gereserveerd om extra kosten te dekken die het gevolg zijn van uitstel, veranderingen of tegenslagen die vanaf maart 2020 zijn opgetreden in verband met de virusuitbraak. Documentaires en minoritaire coproducties kunnen aanspraak maken op €25.000, speelfilms op €50.000 en internationaal gecoproduceerde speelfilms met productie in het buitenland op €75.000.

Het fonds heeft ook geld uitgetrokken voor films waarvan de release gepland stond vanaf maart 2020 en waarvoor al uitgaven waren gedaan op het gebied van marketing en distributie. Per productie is er een aanvullende bijdrage van €10.000-€25.000.