Akkoord over col­lec­tieve ver­goeding voor film- en TV-makers

Er is een overeenkomst bereikt over vergoedingen voor kabeldoorgifte. Het gaat om een bedrag van €90 miljoen over de komende vier jaar. De onderhandelende partijen – filmmakers aan de ene kant en producenten en distributeurs aan de andere – waren er relatief snel uit. Het nieuwe akkoord lag er binnen iets meer dan een jaar. Aan het vorige ging een zich jaren voortslepend proces vooraf.

Het lijkt erop dat de onderhandelaars zich langzamerhand beter tot elkaar verhouden. Na het aflopen van het contract in 2012 werd jarenlang gesteggeld over de invulling en hoogte van de vergoedingen. Het Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties (RODAP), dat optreedt namens film- en televisieproducenten, omroepen en distributeurs, kon maar niet tot een vergelijk komen met de verschillende vertegenwoordigers van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs. Die laatste drie partijen hebben zich nu verenigd onder één paraplu: Portal Audiovisuele Makers (PAM), die gaat over het collectief beheer van rechten en de verdeling van vergoedingen.

Het vorige, zwaar bevochten contract werd gesloten in 2015 en liep af op 31 december 2019. Het nieuwe akkoord geldt voor de periode 2020 tot en met 2024. Daarnaast is er sprake van nabetaling van een extra vergoeding voor het doorgeven of uitzenden van andere zenders dan de RODAP-zenders sinds 1 januari 2015.

Een factor die het beslisproces heeft versneld is de aanstaande aanpassing van de auteurswet op 7 juni 2021. De Nederlandse wetgeving volgt hiermee de Europese richtlijn. Voor makers biedt de nieuwe wet meer bescherming. Hij zorgt er bovendien voor dat een grotere groep makers aanspraak maakt op doorgiftegeld.