VILLAGE OF DREAMS

Mei 1997 #178

Produktie
Yamagami Tetsujiro
Sho Koshiro
Regie
Higashi Yoichi
Scenario
Yoichi Higashi
Takehiro Nakajima, gebaseerd op het boek 'The village of my paintings' van Tashima Seizo
Camera
Shimizu Yoshio
Geluid
Tsurumaki Hiroshi
Muziek
Caterina Ancient Music Ensemble
Met
Matsuyama Keigo
Matsuyama Shogo
Harada Mieko
Nagatsuka Kyozo

Kleur, 112 minuten

Distributie
Argus Film
Te zien
vanaf 15 mei

Lees verder