The Thinking Machine 12

Strangulation Blues

Adrian Martin and Cristina Álvarez López reflect on the art of filmmaking in monthly video essays.

In Nicolas Roegs Bad Timing (1980) speelt Theresa Russell het centrale personage Milena, een fascinerende figuur — en niet alleen vanwege haar complexe psychologie. Dit audiovisuele essay, dat vele korte fragmenten uit de film aaneenrijgt, ontwikkelt zich als een muzikale compositie waarin één cruciaal aspect van Russells spel centraal staat: het gebruik van haar stem. Het gaat ons niet om de intenties van de dialogen, maar om de exacte eigenschappen van de intonatie waarmee ze verleidt, plaagt, kibbelt of haar liefde betuigt. De intensiteit van haar lach, haar hysterische geluidjes van opwinding en plezier, het gestotter van haar verdriet, de pauzes en verhaspelingen van een uitvlucht. Een overkoepelend motief is de keel: Milena’s sonische vitaliteit staat haaks op het verlangen van Alex (Art Garfunkel) om haar te bezitten en vernietigen.