Wette­lijke be­scher­ming acteurs en film­makers ver­beterd

De onderhandelingspositie van acteurs ten opzichte van producenten, omroepen en ander exploitanten wordt aanzienlijk verbeterd. Ook kunnen filmmakers voortaan collectieve afspraken maken over vergoedingen voor VOD-vertoningen. Dat is te danken aan een aanscherping van de Wet auteurscontractenrecht.

De vorige versie van de Wet auteurscontractenrecht stamt uit 2015 en bleek makers onvoldoende te beschermen. Acteurs, maar ook schrijvers, fotografen, kunstenaars en muzikanten, bleken vaak de zwakkere partij in onderhandelingen met exploitanten. Daarom kozen minister Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media voor een aanscherping.

Voorheen moesten makers individueel onderhandelen over het overdragen van auteursrecht en het geven van toestemming van exploitatie. Nu kunnen ze dat collectief doen. Bovendien kunnen ze een contract opzeggen als de exploitant hun werk niet meer in de openbaarheid brengt. En bij een conflict hoeft er geen bewijs van wanprestatie te worden overlegd.

Voor filmmakers is nu vastgelegd dat ze collectieve afspraken kunnen maken over een passende vergoeding voor video on demand. Die moet in verhouding staan tot het aantal keer dat een film of serie wordt gestreamd.