Wel of niet minder films op het IFFR?

  • Datum 29-08-2014
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Duidelijk communiceren is een vak dat men op het filmfestival in Rotterdam slecht beheerst. Dat in een persbericht staat dat op het komende festival het aantal films in het programma met twintig procent daalt, betekent volgens persvoorlichter Jodie de Groot mogelijk iets anders. In haar woorden: "Misschien wordt het programma helemaal niet kleiner."

Laten we het persbericht er nog eens bijpakken. Daarin staat: ‘Het totaal aan speelfilms in de hoofdprogramma’s zal met grofweg twintig procent worden teruggebracht om alle geselecteerde films de aandacht te geven die zij verdienen.’ Het lijkt een beleidswijziging, die mogelijk het gevolg is van jarenlange kritiek uit de filmwereld dat het festival programmatisch uit zijn voegen barst, maar volgens De Groot slaat die twintig procent alleen op de onderdelen Bright Future en Spectrum. Deze programma’s worden volgens haar kleiner, omdat er films uit worden overgeheveld naar het nieuwe programma Limelight. Bent u er nog?

Het IFFR heeft een traditie in het bedenken van programmaonderdelen. Er zijn er nu zoveel dat het de bezoeker wel moet duizelen. Op de komende editie kunnen we naar de Hivos Tiger Award Competitie (15 films), Bright Future Premières (25 films), Bright Future (tientallen films), Spectrum Premieres (tientallen films), Spectrum (tientallen films), het uit meerdere onderdelen bestaande Signals en het nieuwe programma Limelight (tientallen films). Misschien verstandig om vóór bezoek aan het festival een studie van de onderdelen te maken.

Het idee achter de reshuffling van het programma is het beter wegwijs maken van de bezoeker in de overstelpende hoeveelheid films op het festival. Limelight bevat voorpremières van films die later in de filmtheaters te zien zullen zijn. Deze films zaten tot nu verspreid in het programma, maar krijgen nu dus een eigen plek. Handig voor de bezoekers die voorpremières willen zien, maar het nieuwe programma is ook het gevolg van overleg met de distributeurs van deze films. De Groot: "Onze samenwerking met hen was al goed, maar het kan altijd beter. Het is duidelijk dat de distributeurs er belang bij hebben dat hun films op een duidelijke plek in het programma te zien zijn."

Blijft de kwestie van die twintig procent wel/niet krimp van het programma. De Groot spreekt niet van inkrimpen, maar van "toespitsen van het programma, zodat mensen beter hun weg erin kunnen vinden." Als er toch onverhoopt toch minder titels te zien zullen zijn, heeft dat absoluut niets te maken met bezuinigingen, bezweert ze. "Ik heb die suggestie gehoord, maar dat speelt absoluut geen rol."

Jos van der Burg