‘Vreselijke campagne’

  • Datum 20-11-2010
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Dick Tuinder

Niet heel de kunstsector schreeuwt vandaag om cultuur: kunstenaar en filmmaker Dick Tuinder schreef op 3 november een opiniestuk in de Volkskrant waarin hij de campagne resoluut afwijst. "Ik verbaasde me over de lelijkheid van de slogan en de wijze waarop de actie georganiseerd werd," legt Tuinder uit.

"Het is een verschrikkelijke campagne, zo inhoudsloos en onbeargumenteerd. Het is alles wat kunst niet zou moeten zijn. In plaats van een protest is dit een kniebuiging; het bevestigt al die ideëen waar we juist tegen moet vechten, van de kunstenaar die volledig afhankelijk is van subsidie. We moeten juist niet schreeuwen, maar denken vanuit schoonheid, veelzijdigheid, het idee dat je niet alles hoeft te begrijpen en dat niet alles voor iedereen bedoeld is."

Tuinder denkt bovendien dat de aandacht die de campagne vestigt op de 200 miljoen euro die bezuinigd moet worden op de cultuurbegroting afleidt van waar het echt om zou moeten gaan. "Over dat bedrag kun je niets zinnigs zeggen, omdat het volstrekt ongefundeerd is; er zit geen enkele gedachte of beleid achter. Het grote schandaal is voor mij niet de bezuiniging op subsidies, maar het gebrek aan een idee over de rol van de kunstenaar. Dat is de grootste bezuiniging."

Door eenzijdig de aandacht te vestigen op de ‘culturele kaalslag’ die zou ontstaan door de bezuinigingen, gaat de actie voorbij aan de grotere politieke discussie, stelt Tuinder. "Het draait allemaal om de vraag hoe we omgaan met het vreemde. Ik had zelf ook een slogan bedacht: ‘Alles wat normaal is, was ooit vreemd.’ Van de nasibal tot het Christendom, van Rembrandt tot Van Gogh: alles waaraan we dat wat nu vreemd is meten, was zelf ooit ook vreemd. Door je daarvan af te keren, blaas je uiteindelijk je samenleving op. Dáárover moet de discussie gaan, niet over 200 miljoen meer of minder."

Aan het slot van zijn artikel roept Tuinder kunstenaars op om op 20 november niet de straat op te gaan, maar het atelier in. Weet hij zelf al wat hij gaat maken? Lachend: "Ik heb altijd een rare weerzin om dat te doen wat ik eigenlijk moet doen; vorige week maakte ik alsnog een schilderij voor een opdracht die ik de dag daarvoor had afgezegd. Dus ik denk dat ik ga doen wat ik zeg dat ik niet ga doen!"

Joost Broeren