Voortzetting coro­na­steun via Film­fonds

“Het scenario voor de sector veranderde vorig jaar maart van een familiedrama in een rampenfilm, maar we schrijven er met z’n allen aan mee en kunnen het verloop beïnvloeden.” Directeur Bero Beyer zat vanochtend niet verlegen om beeldspraak en peptalk bij de sectorpresentatie van het Filmfonds. Hij presenteerde steunplannen en een gestroomlijnde organisatie om ze uit te voeren.

De plannen voor de nieuwe beleidsperiode die inging op 1 januari van dit jaar waren al ingediend in januari 2020 – ruim voor de uitbraak van de coronapandemie. De telkens veranderende omstandigheden daarna dwongen het Filmfonds tot aanpassen en flexibel reageren. Ook al stemde dat soms moedeloos, gaf Beyer toe, die tijdens de presentatie (terug te zien via de site van het Filmfonds) Carice van Houten in Zwartboek citeerde: “Houd het dan nooit op?!”

Maar het Filmfonds reageerde snel en gericht op de crisis. Er werd coulance betoond richting makers die even niet aan voorwaarden konden voldoen en doorstartgeld uitgetrokken voor producties die vertraging opliepen door de lockdown. Er werd gestudeerd op de verzekerbaarheid van producties en een Covid-protocol opgesteld om opnames zo goed en zo kwaad als het kan te laten doorgaan.

Ook voor 2021 is een deel van het tweede, door het Ministerie van OCW toegezegde steunpakket geoormerkt voor steun aan filmmakers. Als opvolger van Film Fast Forward, dat naar aanleiding van het eerste steunpakket werd opgetuigd, komen er een research & development-regeling (Film Fast & Furious) voor regisseurs en scenaristen om met €10.000 nieuwe films en high-end series te ontwikkelen. Onder de kop Cypher Cinema is geld gereserveerd voor projecten van 5 tot 60 minuten.

Het programma Lockdown Cinema, dat vorig jaar werd gelanceerd om filmmakers directe en actuele films te laten maken met de pandemie als uitgangspunt, krijgt een opvolger in de vorm van Music Mayday. Hiervoor kunnen projecten zich aanmelden die het leven post-corona vieren en muzikaliteit omarmen – letterlijk, figuurlijk of metaforisch.

Daarnaast kondigde Beyer een kortfilmversie aan van De Verbeelding, het cross-overprogramma voor film en beeldende kunst, en een extra ronde voor immersieve en interactieve projecten. Lock Doc is een nieuw programma waarbinnen documentairemakers aanspraak maken op €60.000 voor het ontwikkelen van een plan.

Van alle programma’s werd nadrukkelijk gezegd dat ze ook openstaan voor autodidacten of filmmakers die nog geen volwaardig CV hebben opgebouwd. Met het schrappen van formele opleidingscriteria wil het fonds de deur openzetten voor een grotere diversiteit aan makers. Dit in de hoop niet alleen de homogeen witte filmsector iets gemengder te maken maar ook de verhalen die verteld worden beter te laten aansluiten bij de huidige Nederlandse werkelijkheid.

In zijn eerste jaar als directeur-bestuurder van het Filmfonds heeft Beyer een reorganisatie doorgevoerd die vergelijkbaar is met zijn ingrepen eerder bij het International Film Festival Rotterdam. De structuren worden versimpeld en de administratieve last verminderd. De belangrijkste ingreep is het samenvoegen van de afdelingen New Screen en Screen NL, die voorheen bedoeld waren voor respectievelijk gevestigde en aankomende filmmakers. Door de twee te fuseren hoopt Beyer op meer doorstroming van beginnende makers. Bovendien benadrukt het volgens hem dat het Filmfonds niet in hokjes wil denken, niet wat makers betreft maar ook niet ten opzichte van hun films, onafhankelijk van het etiket mainstream, arthouse, kinderfilm, documentaire of een niet te categoriseren mengvorm.