Verdelen van de Mediafonds-boedel is begonnen

  • Datum 13-10-2015
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Over iets meer dan twee maanden tijd begint het Mediafonds aan haar laatste jaar. De ontmanteling van het fonds dat sinds 1988 meer dan vijfduizend producties mede mogelijk heeft gemaakt, is al in volle gang. In overleg met NPO, Nederlands Filmfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een oplossing gevonden voor de meeste regelingen.

Per 1 januari 2017 houdt het Mediafonds op te bestaan. Ondanks protesten en smeekbedes aan het adres van het kabinet is de beslissing om het fonds op te heffen niet ongedaan gemaakt. Voormalig directeur Hans Maarten van den Brink wilde het sterfproces niet van zo dichtbij meemaken en deed begin dit jaar een stap terug binnen de organisatie. Zijn opvolger Ruurd Bierman legt zich helemaal toe op het onderbrengen van Mediafonds-activiteiten bij andere spelers.

De onderhandelingen hebben nu hun eerste vruchten afgeworpen. Budgetten, mitsen, maren, namen en etiketten staan allemaal nog niet vast — dat komt in het voorjaar 2016 — maar in grote lijnen is de Mediafonds-boedel wel verdeeld. In gesprekken met andere fondsen en festivals zoals het Letterenfonds, Cinekid en IDFA worden details uitgewerkt. Voor een klein aantal regelingen is nog geen duidelijkheid.

Onlangs maakte de NPO al bekend jaarlijks een bedrag van €16,6 miljoen ter beschikking te stellen voor drama, documentaire en talentontwikkeling (zie wrap 10 oktober). Dat bedrag is gelijk aan het Mediafonds-budget. Talentontwikkeling is ondergebracht in de programma’s van Deltaplan Talent (Oversteek, One Night Stand en Kort! die worden gerealiseerd in samenwerking met het Filmfonds), de IDFA-Mediafonds Workshop, de Kids & Docs Workshop, Nu of Nooit! en Teledocs Campus (die laatste twee ook samen met het Filmfonds).

Behalve de bovengenoemde regelingen die ze samen met de NPO uitvoert, heeft het Nederlands Filmfonds toegezegd ook de Transmedia-regeling (samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en het TAKS-videoclipfonds over te nemen. Het Stimuleringsfonds wordt als enige stakeholder verantwoordelijk voor het Gamefonds.

De enige regelingen waar nog geen onderdak voor is gevonden zijn Point Taken (dansfilms), Sandberg@Mediafonds, LEF, Start, Open Woorden en E-cultuur.

Edo Dijksterhuis