Tax shelter-motie getorpedeerd door VVD en PvdA

  • Datum 22-11-2012
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Belastingvoordeel om de Nederlandse filmindustrie te stimuleren en om de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland, waar dergelijke tax shelters al bestaan, te verbeteren. Dat is waar D66 dinsdagavond voor pleitte. Maar de motie Koolmees werd op verpletterende wijze weggestemd. Tot verbazing en ongeloof van de sector.

Het ging niet eens om het direct invoeren van een tax shelter maar om een onderzoek naar de mogelijkheden van een dergelijk belastingvoordeel. De motie, die was voorbereid door Kees Verhoeven en Vera Bergkamp en in de kamer werd gepresenteerd door financieel expert Wouter Koolmees, stelde voor om tot 1 juli 2013 te nemen om te kijken naar regelingen in de landen om ons heen. Maar zelfs die formulering kon geen genade vinden bij CDA, Christen Unie, PvdA, PVV, SGP en VVD. De motie kreeg een vernietigende 79% tegenstem om de oren.
Verhoeven, die de motie al had willen indienen op 29 oktober maar toen door de presentatie van het regeerakkoord tijdelijk op een zijspoor werd gezet, had nog wel zo goed beredeneerd waarom een tax shelter nodig is. Hij wees op het recente faillissement van filmlaboratorium Cineco en waarschuwde voor meer banenverlies. Hij zag ook dat veel (post)productie naar het buitenland vertrekt, wat niet alleen profijtelijk is voor bijvoorbeeld de Hongaarse en Belgische industrie, maar ook voor de buitenlandse schatkisten — alleen al de Belgische staat hield in vier jaar tijd ruim 77 miljoen euro over aan haar belastingmaatregel. Nederland kent sinds de afschaffing van de CV-constructie in 2004 niet meer zo’n fiscale wortel die investeerders kan worden voorgehouden.
Het voornemen een tax shelter in te stellen voor de filmindustrie en zo ondernemerschap te stimuleren, stond al in het verkiezingsprogramma van D66. De cultuur-woordvoerder van democraten, Thierry van Es, zegt dat de fractie ‘zeer teleurgesteld is’ over de verwerping van de motie. ‘Vooral van de VVD, die veel doet voor ondernemers, hadden we meer verwacht. Zij hebben zich ook altijd ingezet voor een "level playing field" en dat is precies wat we wilden bereiken. Er zijn in Nederland achtduizend bedrijven actief in deze sector en die moeten meer kans hebben op opdrachten uit eigen land.’
Terwijl D66 zich beraad op andere manieren om het onderwerp op een andere manier in het politieke debat in te brengen, heerst op het internet de woede en het ongeloof. Op Twitter barstte het een dag na de stemming los. De altijd strijdbare Eddy Terstall schreef: Domme #pvda Nu blijft t geld vd filmindustrie (deels belastinggeld) weg stromen naar buitenlandse bedrijven. #taxshelter #zoalsinbuurlanden. Hij kreeg bijval van collega-filmmaker Martin Koolhoven: Heeft @diederiksamsom uitgelegd waarom PVDA tegen zelfs maar ’n ONDERZOEK naar ’n tax shelter is? Is verdorie ’n maatregel die geld OPLEVERT.
Een van de aanzwengelaars van de discussie is filmeditor Job ter Burg. Hij plaatste een open brief aan de PvdA op Facebook en Twitter. Daarin vraagt hij de tegenstemmers om uitleg. ‘Ik heb die brief geschreven in een opwelling en meteen op het internet geslingerd’, bekent hij. Hoewel hij voorzitter is van de Nederlandse Vereniging van Cinema-Editors en lid van de European Film Academy, Nederlandse Beroepsvereniging van Film & TV-makers en FNV-Kiem, vindt hij zichzelf ‘geen woordvoerder’. ‘Maar omdat ik lid ben van allerlei clubs weet ik wel dat het onderwerp al langer speelt. Er wordt veel over gepraat en er wordt voor gelobbyd. Men snapt weinig van wat er nu is gebeurd. Zelfs geen onderzoek — dat lijkt op onwil.’
Ter Burg geeft toe dat hij zijn brief net zo goed aan de VVD als aan de PvdA had kunnen richten. ‘Maar ik heb in de afgelopen regeerperiode het gevoel gekregen dat er met de VVD niet zinvol te praten was. Daarom richt ik me eerder tot de partij waar ik meer van verwachtte.’
Door ziekte van de cultuurvoorlichter van de PvdA is er nog geen reactie van de socialisten. De woordvoerder van de liberalen wil desgevraagd wel toelichting geven op het besluit om tegen de motie te stemmen. ‘Wij zijn er geen voorstander van om de fiscus te gebruiken om allerlei doelen te behalen. Wij hechten echter wel aan een "level playing field" en willen dan ook kijken naar hoe het geregeld is in andere Europese landen. We willen niet dat Nederland als enige land niets doet voor de filmindustrie.’

Edo Dijksterhuis