Talentontwikkeling: Filmfondsgeld voor drie projecten

  • Datum 04-11-2014
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Het was een van de beleidsprioriteiten die Minister Bussemaker afgelopen zomer in haar visiebrief expliciet benoemde: de ontwikkeling van Nederlands talent in een internationale context. Het Filmfonds springt erop in met een nieuw programma. Drie filmprojecten krijgen nu ieder maximaal €70.000 om binnen achttien maanden tot een scenario te komen met grensoverschrijdende potentie.

Talentontwikkeling op internationale leest was voorheen natuurlijk het terrein van het Binger Filmlab, maar Halbe ‘de sloper’ Zijlstra plaatste die instelling in 2011 buiten de basisinfrastructuur omdat ’talentonwikkeling een taak van de sector zelf is’. Zijn opvolger Bussemaker is een andere mening toegedaan. Haar visiebrief getiteld ‘Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving‘ en de daarop volgende brief ‘Ruimte voor talent in het cultuurbeleid’ sluiten nu mooi aan bij het beleidsplan van het Filmfonds, waarin al sterk werd ingezet op talent. Bussemaker heeft €8 miljoen gereserveerd voor talentontwikkeling. Het Filmfonds kent nu in totaal €210.000 toe.

In de eerste selectieronde werd het veld teruggebracht van dertien naar zes projecten, vertelt Filmfonds-woordvoerder Jonathan Mees. ‘Ze waren gekozen op oorspronkelijkheid — dus geen adaptaties, sequels of remakes — en de urgentie van het te ontwikkelen filmplan. Verder dient het visueel onderscheidend te zijn met een duidelijke handtekening van de maker en, in potentie, een duidelijk internationaal appeal te hebben.’

Van de zes werden uiteindelijk drie projecten uitverkoren door een internationaal team bestaande uit Hengameh Panahi (CEO van Celluloid Dreams, Parijs), Karel Och (artistiek directeur van Karlovy Vary International Filmfestival Tsjechië), Mike Goodridge (CEO van Protagonist Pictures, Londen), Frank Peijnenburg (Hoofd Screen NL) en Ellis Driessen (beleidsmedewerker International Affairs), beiden namens het Filmfonds. Ieder team bestaat uit een scenarist, een regisseur en een producent.

De drie titels die gekozen zijn, luiden: Avrupa (scenario: Sacha Polak & Stienette Bosklopper, regie: Sacha Polak, productie: Circe Plans, Stienette Bosklopper), Ratu Adil (scenario en regie: Jim Taihuttu, productie: Habbekrats, Julius Ponten) en The Wolf, the Fox & the Leopard (scenario en regie: David Verbeek, productie: Lemming Film, Eva Eisenloeffel).

‘Per geselecteerd team wordt, naar gelang de invulling en behoefte, een internationale expert aan het project verbonden om het traject intensief te begeleiden’, aldus Mees. ‘Het traject beslaat maximaal achttien maanden en dient een speelfilmscenario op te leveren dat door de ontwikkeling in internationale context goede kans heeft om als internationale coproductie gerealiseerd te worden en tevens in potentie internationaal succesvol kan zijn via selectie voor toonaangevende festivals, prijzen en internationale uitbreng.’

Edo Dijksterhuis