‘Stoplap verdwijnt’

  • Datum 13-12-2010
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Halbe Zijlstra

Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra beantwoordde tijdens het wetgevingsoverleg van vandaag de vragen van woordvoerders cultuur van VVD, PvdA, CDA, PVV, SP, D66 en GroenLinks. Het woord ‘film’ viel één keer in dit cultuurdebat: Boris van der Ham (D66) vroeg aan PVV’er Martin Bosma of hij begrijpt dat Nederlandse films met een klein taalgebied subsidie nodig hebben om überhaupt gemaakt te worden. Bosma antwoordde dat het hem verheugde dat het nationale gevoel in goede handen was bij D66 maar dat hij tegen subsidies voor film is.

Over sectorinstituten als Eye werd alleen in het algemene bewoordingen gepraat: D66 vindt dat sectorinstituten moeten worden opgeheven en het CDA vindt bij monde van Ank Bijleveld dat er te veel sectorinstituten zijn. Ook vindt zij dat er meer geld bij de fondsen moet worden weggehaald door vermindering van de bureaucratie.

Zijlstra verdedigde zich tegen kritische opmerkingen over barbarij, kaalslag en rechts revanchisme door te stellen dat hij kunst geen elitaire hobby vindt. Maar subsidies mogen volgens hem geen automatische stoplap zijn als er sprake is van slechte bedrijfsvoering bij een culturele instelling. In het voorjaar zal Zijlstra geadviseerd worden door de Raad voor Cultuur zodat er voor de zomer een beleidsnota ligt. In 2011 zal er 50 miljoen bezuinigd worden, in 2012 idem dito en in 2013 150 miljoen.

Zijlstra geeft geen kader waar de instellingen aan moeten voldoen, er zal uiteindelijk alleen een individuele beoordeling worden gegeven. Boris van der Ham, die de meest zinnige bijdrage leverde aan het debat, vroeg zich af wat er eerder was: een visie of de bezuinigingsplannen. Een visie, zei Zijlstra uiteraard, maar zijn beleid moet nog wel worden uitgekristalliseerd.

Mariska Graveland