Steun voor distri­bu­teurs van buiten­landse art­house­films

Het Nederlands Filmfonds geeft distributeurs van buitenlandse arthousefilms een steuntje in de rug. Via een nieuwe regeling kunnen zij ondersteuning krijgen als zij films willen uitbrengen die zijn geselecteerd voor een internationaal filmfestival. Voor het komend jaar is €150.000 beschikbaar.

Het geld wordt toegekend in drie rondes en distributeurs mogen iedere keer één aanvraag van maximaal €25.000 indienen. Behalve dan in 2022, het beginjaar waarin distributeurs nog volop herstellen van de coronaschade. Dit jaar mogen ze twee aanvragen per keer indienen. Ook voor de eigen bijdrage geldt in 2022 een mildere eis. Normaliter moet een distributeur 20% van de marketing- en printkosten uit eigen zak betalen. Dit jaar is dat slechts 10%.

De nieuwe regeling van het Filmfonds past in de strategie om het post-corona herstel van de sector breed aan te pakken. Alle spelers in de keten van productie, distributie en vertoning kunnen rekenen op steun.