Snijden in de filmsector

  • Datum 28-04-2011
  • Auteur
  • Deel dit artikel

De Raad voor Cultuur adviseert deze maand de staatssecretaris over bezuinigingen op het filmbudget. Hoe hangt de vlag erbij? "Ik zei: ‘Holland Casino bellen en er een gokpaleis van maken.’"

Vraag in de filmsector hoe de sfeer is en je hoort termen als het ‘zwaard van Damocles’, ‘onrust’ en ‘depressiviteit’. Maar praat even verder en er volgen strategieën en strijdbaarheid. Ondertussen is de onduidelijkheid groot over de plannen van staatssecretaris Zijlstra.

Waar vallen straks de klappen?
Bij het Filmfonds, waar met een rijksbijdrage van 33 miljoen het meest valt te halen? Bij de filmfestivals? Daar heeft de Randstad er vijf van (IFFR, IDFA, HAFF, Cinekid en het Nederlands Film Festival) die nu nog tot de BasisInfraStructuur (BIS) behoren. Zijlstra wil rigoureus in de BIS snijden en vindt dat cultuur in de Randstad is oververtegenwoordigd.

En wat gebeurt er met het EYE Filminstituut Nederland dat letterlijk en figuurlijk nog in aanbouw is? Zijlstra zei in zijn brief immers ‘ondersteunende taken’ kritisch te willen bekijken. En hoe zit het dan met de positie van het in Tilburg gevestigde Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAf), dat in zijn geheel als een ondersteunende instelling geldt? En wat gebeurt er met het Binger Filmlab, de postacademische instelling die voor bijna negentig procent op Rijksoverheidsgeld drijft? Doreen Boonekamp van het Filmfonds: "We weten dat de klap groot zal zijn, maar hoe groot? Geen idee."

Sandra den Hamer van EYE: "We zaten in de tweede fase van de fusie, voerden gesprekken met Mediadesk, NIAf en de Filmkrant, maar hoe dat verder gaat is afhankelijk van wat OCW met die organisaties en hun budgetten gaat doen. Ook moet er duidelijkheid van OCW komen over eerdere toezeggingen, zoals de 1,6 miljoen die Plasterk ons met ingang van 2013 structureel had toegezegd voor de exploitatie van het nieuwe pand. Dat staat nu weer op losse schroeven. Op verzoek van OCW hebben we een scenario ingeleverd voor als er in het budget moet worden gesneden. Dan is er maar één optie: rigoreus snijden in taken en zelf geld genereren. Maar op de vraag van het ministerie wat we kunnen draaien met twee of vier miljoen minder — let wel: op een begroting van tien miljoen —, heb ik gezegd: ‘Holland Casino bellen om er een gokpaleis van te maken.’"

Adviesbureau Andersson Elffers Felix levert OCW binnenkort een sectoranalyse met cijfermateriaal en ‘succesindicatoren’. Sannette Naeyé van het jubilerende Cinekid: "Dat wordt een raster dat straks op die 200 miljoen wordt gelegd. Onze zorg is dat de deelname aan onze educatie-workshops en labs in het land niet in de bezoekcijfers worden meegenomen omdat we er geen tickets voor verkopen." Willemien van Aalst van het Nederlands Film Festival: "Ik hoor wel geluiden dat festivals mogelijk uit de (vierjarige, KW) BIS worden gehaald en onder de fondsen komen te hangen. Maar ik kan niet opereren als ik jaarlijks opnieuw subsidie moet aanvragen, dat is te onzeker."

Gamila Ylstra van Binger: "Als ik zie waar de bakens worden neergezet, wordt het pad wel heel smal voor Binger. Een deel van het advies van de Raad gaat over de toegevoegde waarde van postdoctorale opleidingen. Het is de vraag of Binger zich kwalificeert voor de BIS, en zo niet, of ’t dan onder het Fonds of onder EYE zou vallen."

Ton Crone, NIAf: "Onze troef is het Brabant-bod: daarin verklaren de Provinciale Staten en de vijf grote steden van Brabant achter de BIS-instellingen in hun gebied te staan. We gaan verhuizen naar Eindhoven; daar komt een mediakluster op het voormalige Philips-terrein, met in het voormalige NatLab-gebouw een dependance van Beeld en Geluid en het Niaf. En we hebben een driehoek EYE–Binger–NIAf gevormd, om meer gemeenschappelijk op te trekken." Naeyé van het jubilerende Cinekid: "Zodra er duidelijkheid is, kun je plan B in een avond verzinnen."

Karin Wolfs

Op 26 mei om 20.30 uur in Het Ketelhuis: het voorjaarsoverleg, over de bezuinigingen, 100% subsidievrij films produceren en de digitalisering van de filmtheaters.