Senses of Cinema zoekt donateurs

  • Datum 24-10-2011
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Een van de belangrijkste online filmtijdschriften ter wereld verkeert in financiële nood. Het Australische Senses of Cinema wil zijn artikelen graag gratis blijven aanbieden en zoekt daarom via crowdfunding naar een oplossing.

Sinds 1999 verschijnt ieder kwartaal een nieuwe online aflevering van Senses of Cinema met filmanalyses, festivalverslagen en boekbesprekingen door auteurs van over de hele wereld. Een van de beginselen van het tijdschrift is dat de inhoud vrijelijk beschikbaar moet zijn voor iedereen. Als gratis uitgave is Senses of Cinema daarom voor een belangrijk deel afhankelijk van overheidssubsidie. Op die subsidie is recentelijk door de Australische regering bezuinigd. Om ervoor te zorgen dat Senses of Cinema gratis kan blijven verschijnen, doet het tijdschrift nu een beroep op crowdfunding.

Via de Australische crowdfunding-website Pozible kan vanuit de hele wereld gedoneerd worden. Hoe hoger de donatie, hoe waardevoller het cadeautje dat Sense of Cinema de donateur als wederdienst doet toekomen. Het is de bedoeling om binnen zestig dagen minstens vijftienduizend Australische dollars op te halen. Met nog twaalf dagen te gaan, staat de teller op dertienduizend. Lukt het niet om de laatste tweeduizend dollar nog voor de deadline binnen te halen, gebieden de regels van crowdfunding dat Senses of Cinema geen cent van de toegezegde donaties ontvangt.

Erik Schumacher