Rotterdams fonds voor filmauteurs in de maak

My First Porn Film van Vincent Boy Kars

Het Rotterdamse Centrum Beeldende Kunst komt met een ‘Rotterdams Ontwikkelingsfonds voor de Auteursfilm’. Dat staat in haar cultuurplan 2021-2024. De begroting voor het fonds moet jaarlijks 350.000 euro gaan bedragen, waarmee dertig tot veertig filmmakers aan de slag kunnen.

Het fonds wil filmauteurs ondersteunen in de fase die voorafgaat aan de pre-productie: de periode waarin een idee wordt ontwikkeld, fundamenteel onderzoek wordt gedaan of proefopnames worden gemaakt. De term ‘filmauteur’ moet daarbij in de breedste zin van het woord worden opgevat. Behalve een regisseur of scenarist kan ook een cameraman, sounddesigner, artdirector of zelfs filmcriticus financiële ondersteuning aanvragen voor onderzoek. Daarbij is het de auteur zelf (en dus niet een producent) die aanvraagt, waarbij tachtig procent van de financiële ondersteuning voor honorarium is bestemd. Voorwaarde is wel dat de aanvrager in Rotterdam woont en/of werkt. Een onafhankelijke commissie van deskundigen beslist welke projecten in aanmerking komen.

Initiatiefnemer van het plan is regisseur Noud Heerkens (Last Conversation, 2008). Als voormalig lid van de Commissie Film van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur viel het hem op dat er voor het Rotterdamse Cultuurplan enkel plannen werden ingediend die over vertoning en presentatie van films gingen en niet over het maken ervan. Heerkens: “De bestaande regeling Onderzoek en Ontwikkeling van het CBK is in principe bedoeld voor beeldend kunstenaars en niet voor traditionele cineasten. Dit nieuwe fonds vult die leemte en haalt de druk bij filmmakers weg om snel te pitchen, zodat ze hun filmconcept gedegener kunnen onderzoeken of zich als maker kunnen ontwikkelen.”

Tegelijkertijd wil Heerkens met zijn plan de landelijke discussie voeden over hoe je filmmakers het best kunt stimuleren. “Vaak zijn het de filmmakers die een project starten waarna producenten het adopteren. Waarom zou het dan niet mogelijk zijn een filmmaker geld toe te kennen voor zijn filmplan en er pas daarna een geschikte producent bij te zoeken? Dat vergt een andere manier van denken. Dit fonds kun je zien als een eerste praktische stap in de richting van een structurele verandering die we in gang hopen te zetten. En een knipoog naar het Filmfonds om hetzelfde te doen. Dit ontwikkelingsfonds zou een humuslaag onder de Rotterdamse filmcultuur kunnen leggen voor de komende tien, vijftien jaar.”

Het plan voor het ‘Rotterdams Ontwikkelingsfonds voor de Auteursfilm’ komt op 4 maart ter sprake tijdens een debat in de Rotterdamse Arminiuskerk over hoe het filmbeleid in de nieuwe cultuurperiode gestalte moet krijgen. Dat debat vormt ook de aftrap voor een bredere discussie over de noodzaak van een stimulerend en innovatief Rotterdams filmmakersbeleid.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur buigt zich tegen de zomer over het plan voor het Ontwikkelingsfonds, waarna de Rotterdamse Gemeenteraad in het najaar het Cultuurplan 2012-2024 moet goedkeuren. Als alles voorspoedig verloopt, zou het nieuwe ‘Rotterdamse Ontwikkelingsfonds voor de Auteursfilm’, onder auspiciën van het CBK, begin 2021 van start kunnen.