Reor­ga­nisatie Film­fonds moet lijnen korter maken

Iwana Chronis (rechts) en Absaline Hehakaya

Het Filmfonds gaat reorganiseren. Per 1 januari 2021 moet de organisatie zijn vereenvoudigd waardoor de procedures gestroomlijnd worden. De belangrijkste verandering is het samenvoegen van de afdelingen Screen NL en New Screen NL tot de nieuwe afdeling Selective Funding.

De reorganisatie is volgens directeur Bero Beyer nodig om aan te sluiten op het veranderende filmlandschap. “Scheidslijnen tussen genres vervagen, makers zoeken grenzen op en creëren nieuwe vormen van cinema. Met het samenvoegen van Screen NL en New Screen NL in één afdeling voor de selectie van alle Nederlandse filmprojecten, van kort tot mainstream, van documentaire tot animatie en alle andere vormen van cinema, proberen we nog beter deze kruisbestuivingen te waarderen en tegelijk de doorstroming van talent te bevorderen.”

De nieuwe afdeling komt onder leiding van Iwana Chronis en Absaline Hehakaya, die respectievelijk hoofd Selective Funding en projectmanager Selective Funding worden. Chronis, die verantwoordelijk wordt voor het artistiek-inhoudelijke beleid en het beoordelingsproces, heeft acht jaar lang leiding gegeven aan het IFFR Hubert Bals Fonds. Hehakaya, die verantwoordelijk wordt voor het stimuleren van vernieuwing in de film in de volle breedte, was tot voor kort hoofd Cinema van De Balie in Amsterdam.