Raad voor Cultuur: regionaal meer mensen per zaal toelaten

In landen om ons heen zijn de coronamaatregelen voor filmtheaters al verzacht, hoeft niet altijd de 1,5 meterregel in acht genomen te worden. De Raad voor Cultuur stelt in een advies aan OCW-minister Van Engelshoven dat er ruimte moet komen om per regio te kijken naar wat mogelijk is en experimenten uit te voeren.

Met de huidige maatregelen draaien theaters en bioscopen standaard verlies omdat ze een maximale bezettingsgraad van 25-35% hebben. Als dat percentage omhoog kan naar 50-60% kunnen in ieder geval de kosten gedekt worden. De Raad voor Cultuur pleit ervoor dat in regio’s waar Covid-19 niet sterk verspreid is de maatregelen te versoepelen. Het zou niet alleen de verdiencapaciteit van exploitanten ten goede komen maar ook de artistieke ervaring van het publiek, dat nu zoals een festivaldirecteur onlangs stelde “een avondje bioscoop bijna ervaart als gevangenisbezoek”.

Uit recente UWV-cijfers blijkt dat de culturele sector met 62% verlies van alle sectoren relatief het zwaarste is getroffen door de coronacrisis. Onlangs kondigde het kabinet een extra steunpakket aan van €482 miljoen. De raad is hier blij mee maar vraagt aandacht voor de groeiende kloof tussen gesubsidieerde en ongesubsidieerde kunstinstellingen – veel filmtheaters en bioscopen vallen in die laatste categorie. Verder pleit de raad voor meer inkomensveiligheid voor makers, die veelal werken als freelancer en achter het net vissen als het op inkomensmaatregelen aankomt. In november komt de raad met uitgewerkte voorstellen voor de inzet van de €5 miljoen die de minister ter beschikking heeft gesteld voor Field Labs, waarin geëxperimenteerd kan worden met andere, beter werkbare invullingen van de coronamaatregelen.