PvdA en D66 willen belangenvereniging filmsector A’dam

  • Datum 29-01-2014
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Filmopnames in Amsterdam

De Amsterdamse fracties van PvdA en D66 willen helpen bij het opzetten van een belangenvereniging voor de hoofdstedelijke filmsector. De nieuwe lobbygroep moet banen en investeringen naar de stad trekken. Daarbij wordt met meer dan een half oog gekeken naar de 20 miljoen euro die het kabinet eind oktober 2013 ter beschikking stelde aan de filmindustrie.

‘Steeds meer filmmakers wijken uit naar het buitenland vanwege allerlei fiscale voordelen’, zegt PvdA-raadslid Liselore van der Heijden. ‘Amsterdam loopt daardoor inkomsten en werkgelegenheid mis. Dat is zonde. De filmsector zorgt namelijk voor veel banen en investeringen in de stad. We moeten deze sector koesteren.’

Het jaar 2013 stond in het teken van rondetafelgesprekken, verkenningen en een filmtop, die de politiek ervan moesten doordringen dat de Nederlandse filmindustrie internationaal op moet boksen tegen oneerlijke concurrentie. In vrijwel alle landen om ons heen bestaan fiscaal voordelige regelingen die het makkelijker maken investeerders aan te trekken. Het gevolg: tussen 1998 en 2011 een 16,7% daling in werkgelegenheid terwijl in Europa de werkgelegenheid in de sector juist met 11,5% groeide. Bedrijven vielen links en rechts om, of verhuisden naar het buitenland.

Nadat de filmtop van 11 april geen concrete resultaten had opgeleverd, hield vooral D66 de druk op de ketel. Op 31 oktober kwam het nieuws dat minister Jet Bussemaker van OCW twintig miljoen euro opzij zet om de sector in 2014 middels een cash rebate constructie te ondersteunen. Het Filmfonds wordt de uitvoerende partij, maar niet voordat de Europese Commissie haar goedkeuring heeft uitgesproken. Naar verwachting zal dat in de komende maanden gebeuren. Het Filmfonds hoopt de regeling in mei, tijdens het filmfestival van Cannes, te kunnen lanceren.

Vreemd is het dus niet dat de Amsterdamse politiek nu al aan het voorsorteren is om een deel van de taart binnen te halen. ‘Dankzij D66 is er landelijk 20 miljoen euro vrijgemaakt voor de filmsector’, stelt D66-raadslid Sebastiaan Capel. ‘Een goed georganiseerde filmsector kan Amsterdamse filmbedrijven en daarmee de stad helpen hiervan te profiteren. Ook de vele opleidingen in de creatieve sector die de acteurs, filmmakers en producenten van de toekomst leveren, krijgen hiermee een impuls.’

Het initiatief tot het oprichten van een belangenvereniging komt van de politiek, maar raadsleden hebben eerst de sector gepolst of er daadwerkelijk animo voor was. Het lijstje met dertien namen die geraadpleegd zijn tijdens een zogeheten ambtswoninggesprek telt institutionele bobo’s, producenten en vertegenwoordigers van post-productionbedrijven.

Welke vorm de belangenvereniging moet krijgen is nog niet duidelijk, aldus Sebastiaan Timmermans, voorlichter van de PvdA-fractie. ‘Wij willen helpen met het opzetten ervan en dat zal gezamenlijk moeten gebeuren. De eerste stap is dat we een voorstel indienen bij de gemeenteraad en dat daar gekeken wordt wat er aan budget kan worden vrijgemaakt. De beslissing wordt pas genomen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Maar dit lijkt me een mooi onderwerp om bij de vorming van het nieuwe college op de agenda te zetten.’

Edo Dijksterhuis