Oscarkansen vergooid door vergissing

  • Datum 07-10-2011
  • Auteur
  • Deel dit artikel

De Bende van Oss

Veel te laat ontdekten de producenten van De Bende van Oss dat ze de film dit jaar al hadden moeten opgeven als kandidaat voor de Nederlandse Oscarinzending. Omdat de première voor 1 oktober viel, is De Bende van Oss volgend jaar volgens de reglementen uitgesloten van deelname.

Matthijs van Heijningen en Guurtje Buddenberg, de producenten van De Bende van Oss, krijgen na de tegenvallende oogst bij de Gouden Kalveren opnieuw een teleurstelling te verwerken. Ze wilden De Bende van Oss volgend jaar graag opgeven als kandidaat voor de Nederlandse Oscarinzending. Inmiddels is ze duidelijk geworden dat de film volgens de Oscarkalender in het afgelopen jaar valt. De grens ligt op 1 oktober, en De Bende van Oss ging op 29 september in première. Van Heijningen en Buddenberg hadden de film dus moeten opgeven voor de afgelopen selectieronde, die door Sonny Boy gewonnen werd. Nu ziet het ernaar uit dat de Oscarkansen van De Bende van Oss al vergooid zijn voordat er een selectiecommissie aan te pas is gekomen.

Totaal fout
Van Heijningen en Buddenberg leggen de schuld bij EYE International, dat de selectie van de Nederlandse Oscarinzending coördineert. Toen de producenten eind juni van EYE International het verzoek kregen om voor 1 juli het benodigde materiaal voor de Oscarcommissie in te sturen, lieten ze weten dat de film nog niet klaar was. Pas rond 1 september zou er een eerste kopie beschikbaar zijn. In dezelfde email schreven ze dat de film op 29 september in première zou gaan. Van Heijningen en Buddenberg gingen er vanuit dat ze, als ze deze ronde oversloegen, gewoon het volgende jaar mee konden doen. Ze vinden dat EYE International op dat moment had moeten laten weten dat ze zich diskwalificeerden door niet aan het verzoek te voldoen. "Ze hebben helemaal geen contact opgenomen," zegt Van Heijningen. "Dat is te veel werk voor ze, denk ik. Ze zitten wat dat betreft totaal fout."

Inmiddels hebben Van Heijningen en Buddenberg bij EYE International protest aangetekend tegen de gang van zaken. Ze vinden dat het niet realistisch is om te eisen dat er al voor 1 juli kopieën worden ingezonden van films die pas eind september in première gaan. Zelfs als er al een voorlopige versie klaar is, maken praktische bezwaren volgens hen een inzending onmogelijk: je kunt op de formulieren bijvoorbeeld nog geen speelduur invullen, en er is geen garantie dat de voorlopige versie identiek is aan de bioscoopversie. "Bij EYE International zijn ze blijkbaar niet zo snugger dat ze dat zelf kunnen bedenken," zegt Van Heijningen.

Vakantietijd
Claudia Landsberger van EYE International is het niet eens met de kritiek. Van Heijningen en Buddenberg hadden zelf beter moeten opletten, zegt ze. "De datum van 1 oktober stond in de papieren de we gestuurd hebben, op de website en in het reglement van de Academy. Als het overal staat en overal gecommuniceerd is, gaan wij er vanuit dat producenten het gelezen hebben. We hebben met heel veel films te maken, dus we kunnen niet iedereen controleren. Het is de verantwoordelijkheid van een producent om op zijn eigen zaken te letten. Als een ervaren producent als Matthijs van Heijningen iets niet goed gelezen heeft, moet hij dat ons niet verwijten."

Landsberger bestrijdt bovendien dat de inleverdatum van 1 juli onhaalbaar is voor films die eind september in première gaan. "We hebben dit jaar wel op tijd het materiaal binnengekregen van Isabelle, een film die eveneens pas eind september uitkwam. Vorig jaar gold hetzelfde voor Tirza. Als het andere producenten wel lukt, moet ik concluderen dat het dus goed mogelijk is. Bovendien kunnen producenten altijd met ons bellen om uitstel te vragen. Wij moeten de Oscarcommissie nu eenmaal de tijd geven om de films te bekijken, zeker gezien het feit dat de selectie in vakantietijd plaatsvindt. Er is een grens aan wat mogelijk is voor zo’n commissie."

Dispensatie
Voor De Bende van Oss lijken de Oscarkansen nu verkeken. Van Heijningen overweegt nog om bij de Academy dispensatie aan te vragen, maar schat zijn kansen niet hoog in. Landsberger helpt graag bij die aanvraag, maar zegt niet te kunnen overzien of de Academy daar gehoor aan zou willen geven. "Het allerliefste zou ik met z’n allen afspreken dat De Bende van Oss op 1 oktober is uitgegaan, maar Nederland is toch een land van NSB’ers. Morgen weet de Academy dat het 29 september was. Er is altijd wel weer een of andere treiterkop die aan de bel trekt."

Erik Schumacher