Onbesuisd

  • Datum 31-03-2011
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Halbe Zijlstra

Het voorstel van staatssecretaris van cultuur Halbe Zijlstra om de nieuwe BasisInfraStructuur (BIS) voor cultuursubsidies een jaar eerder in te voeren, kan rekenen op een Kamermeerderheid, zo werd vorige week duidelijk. Coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV steunen de op 11 maart jl. voorgestelde plannen om de nieuwe subsidieperiode al per 2013 in te laten gaan, zo bleek woensdag 23 maart tijdens een overleg in de Tweede Kamer.

Daarmee lijken de protesten van zowel oppositiepartijen als D’66, SP en PvdA als de vereniging voor kunst, cultuur en erfgoed Kunsten ’92 in de wind geslagen te worden. Het voorstel van Zijlstra houdt in dat de BIS al voorafgaand aan de wetswijziging in 2014, die nodig is om haar wettelijk te implementeren, via een ministeriële regeling gestart kan worden. De aanvraagprocedures voor de BIS zullen daarmee al eind 2011 starten, in plaats van eind 2012.

Zijlstra stelde in zijn voorstel dat hij met deze vervroeging tegemoetkomt aan de wensen van de sector, maar in een brief aan de staatsecretaris spreekt Kunsten ’92 dit tegen: ‘U stelt dat de culturele instellingen hebben aangedrongen op snelle besluitvorming, maar wat betreft de bij Kunsten ’92 aangesloten leden-instellingen (434 in getal) is daarvan geen sprake.’

Sterker nog: het extra overgangsjaar dat zij in de originele planning zouden hebben is voor hen van levensbelang. ‘Zoals u bekend zal zijn zit de culturele sector niet te wachten op een stelselherziening’, brengt de brief in herinnering. ‘Mocht de Tweede Kamer met het voornemen hiertoe instemmen, dan dient dat wel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te geschieden.’ Die zorgvuldigheid strookt niet met het voorstel van Zijlstra, dat op Kunsten ’92 ‘een tamelijk onbesuisde indruk’ maakt.

Joost Broeren