NRC-recensent op de vingers getikt

De Dirigent

De Raad voor de Journalistiek heeft een gevoelige tik uitgedeeld aan NRC-filmjournalist Coen van Zwol naar aanleiding van zijn recensie van De dirigent. De Raad oordeelt dat Van Zwol “op journalistiek onzorgvuldige wijze” deze film heeft gerecenseerd.

De uitspraak van de Raad volgde op een klacht van Dave Schram, de producent van De dirigent, een biopic over de eerste Nederlands-Amerikaanse vrouwelijke dirigent Antonio Brica in de jaren dertig van de vorige eeuw, dat Van Zwol feitelijke fouten had gemaakt in zijn recensie. Zo schreef hij dat de beginscène van de film zich in Oakland, Californië afspeelt, terwijl dat New York is. Volgens Schram maakte Van Zwol de fout doordat hij te laat was bij de persvoorstelling van de film. Daardoor miste hij belangrijke informatie in het begin van de film en kon hij geen zorgvuldige recensie schrijven, die recht deed aan de film.

De Raad voor de Journalistiek is het eens met de klager en oordeelt: “Als uitgangspunt dient dat een recensent kennisneemt van het hele product dat hij beoordeelt. Niettemin kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor dat niet mogelijk is. In dat geval doet hij er goed aan om zich ten minste ervan te vergewissen of hiÍ een relevant onderdeel heeft gemist. Van Zwol heeft dat niet gedaan.” Verder: “Van Zwol en NRC hebben een recensie gepubliceerd die in ieder geval één feitelijke onjuistheid bevatte als gevolg van het feit dat Van Zwol het begin van de film had gemist. Deze omissie is versterkt doordat juist de foute opmerking de opmaat geeft van een verder negatieve toonzetting.”

De Raad is vervolgens duidelijk over wat NRC en Van Zwol na de klacht van producent Dave Schram over de recensie hadden moeten doen. “Hierna had het op de weg van Van Zwol en NRC gelegen om over te gaan tot een ruimhartige rectificatie, waarin de handelwijze van Van Zwol voor de lezer inzichtelijk was gemaakt. Dat is echter niet gebeurd.” Daardoor oordeelt de Raad dat NRC en Van Zwol “op journalistiek onzorgvuldige wijze aandacht (heeft) besteed” aan De dirigent. Het doet de aanbeveling aan de NRC “om deze conclusie ruimhartig te publiceren”.