NPO-fonds gooit talentontwikkeling over andere boeg

Vanaf 2021 stopt de NPO met talentontwikkelingstrajecten KORT! en De Straat, en vanaf 2022 met De Oversteek. De Oversteek leverde eerder films op als Langer licht (2006) en Shocking Blue (2010). Het besluit van de NPO maakt voor het NPO-fonds de weg vrij om met regelingen te komen die meer zijn toegespitst op deze tijd.

“Nee, het is geen bezuiniging”, benadrukt Hanneke Bouwsema, algemeen secretaris van het NPO-fonds. “De bijdrage aan talentontwikkeling van het NPO-fonds en de NPO, die ruim twee keer zo groot is als die van het Filmfonds, blijft hetzelfde. En misschien gaat hij in de toekomst zelfs nog omhoog. Want juist nu moeten we inzetten op talentontwikkeling.”

Maar wel op een andere manier dan nu gebeurt. De regelingen die worden afgebouwd komen nog uit de periode van het Mediafonds, dat vier jaar geleden werd opgeheven en een vervolg kreeg in het NPO-fonds. “Sommige regelingen bestonden twintig jaar of langer, terwijl de wereld waar talenten in opereren ingrijpend is veranderd. Distributiekanalen zijn veranderd, online platforms nemen een belangrijke plaats in en nieuwe vormen als webseries zijn opgekomen. De bestaande regelingen zijn nog erg gericht op lineair televisiekijken en leverden single plays op terwijl er tegenwoordig vooral seriematig wordt gewerkt.”

Het NPO-fonds ging niet over één nacht ijs. Vanaf voorjaar 2019 werden gesprekken gevoerd met ruim tachtig producenten, filmmakers, medewerkers van fondsen, docenten van opleidingen en de omroepen. Daar rolden een aantal inzichten uit. “Er is een enorme behoefte aan nieuwe scenaristen”, benoemt Bouwsema de belangrijkste. “Omdat series zo’n vlucht hebben genomen, is de druk op de huidige pool scenaristen groot en is er ruimte voor nieuwe verhalenvertellers. Nieuwe makers willen bovendien graag werken in teams, met onderlinge feedback en de mogelijkheid te sparren. Makers willen daarnaast feedback ontvangen van de beslissers als een project uiteindelijk wordt afgewezen. En ze zouden hun eigen begeleiding willen kunnen kiezen.”

Het NPO-fonds ontwikkelt momenteel nieuwe regelingen, die vanaf 2021 in werking moeten treden. “Omdat Hilversum best een jungle is en we de toegankelijkheid voor jonge makers willen vergroten, stellen we een spreekuur in”, vertelt Bouwsema. “Om nieuw potentieel van bijvoorbeeld YouTubers aan te boren is het niet meer noodzakelijk om als aanvrager een audiovisuele opleiding te hebben afgerond.”

Op zijn website reageert het Nederlands Filmfonds wat koeltjes op de voorgenomen plannen van NPO-fonds. “We zullen ons nu moeten heroriënteren. […] Talentontwikkeling is een essentieel onderdeel van het mandaat van het Filmfonds en de onderlinge coherentie voor de eigen regelingen en die met partners blijft cruciaal. We blijven daarover ook in gesprek met de Publieke Omroep.”

Bouwsema is groot voorstander van overleg en afstemming, onder andere op het gebied van zichtbaarheid, begeleiding en monitoring van talenten. “Ook de zichtbaarheid van de talenten die voortkomen uit Filmfonds-regelingen als Shorts en Wildcard kan beter. Dat zou kunnen door nauwere samenwerking met de NPO..”