Nederlands-Duits fonds voor jeugd- en kinderfilms

  • Datum 11-02-2015
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Succesvolle Duits-Nederlandse samenwerking: Supernova

Een jeugd- of kinderfilm maken met een Duitse coproducent is sinds deze week stuk gemakkelijker geworden. Minister Bussemaker ondertekende een verdrag dat het mogelijk maakt grensoverschrijdend gebruik te maken van subsidies en stimuleringsmaatregelen. Het Filmfonds richtte samen met Mitteldeutsche Medienförderung een ontwikkelingsfonds op. In de hoop dat er meer films als Zurich en Supernova gemaakt gaan worden.

Het nieuwe fonds is €100.000 groot, waarvan de helft afkomstig is van het Nederlands Filmfonds. Per project kan er maximaal €20.000 worden aangevraagd voor een script, €10.000 voor een treatment en €2.500 voor coaching of het inschakelen van een co-auteur. Dat betekent dus dat er jaarlijks tussen de vijf en tien projecten ondersteund kunnen worden. Het budget kan in de toekomst groeien.

Het nieuwe fonds werd aangekondigd tijdens de Berlinale coproductiemarkt van het International Film Festival Berlin. De huidige festivalfilms Zurich van Sacha Polak en Nena van Saskia Diesing werden aangehaald als succesvolle Nederlands-Duitse coproducties. Voorbeelden uit het verleden zijn Supernova, Tony 10 en Lepel. Uiteraard worden er veel meer projecten geïnitieerd dan uiteindelijk worden gerealiseerd. Met de ondersteuning in een vroeg stadium hoopt het Filmfonds de slagingskans te vergroten.

De Nederlands-Duitse samenwerking past in een trend van internationalisering. In 2014 tekende het Filmfonds al een twee jaar durende overeenkomst met Noorwegen voor het stimuleren van gecoproduceerde documentaires. Met de Vlamingen bestaat zo’n regeling al langer en er wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden om die uit te breiden naar Wallonië. Veel grotere belangen staan op het spel in China. Een coproductieverdrag met wat sinds kort de grootste economie ter wereld is, is al een tijdje in de maak.

Edo Dijksterhuis