IDFA maakt dikke vrienden

  • Datum 28-10-2011
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Still uit American Movie, dit jaar te zien tijdens het IDFA

Vooruitlopend op eventuele bezuinigingen breidt het IDFA de bestaande vriendenregeling uit. De achthonderd Vrienden van IDFA, die maandelijks een bedrag van maximaal tien euro doneren, krijgen gezelschap van Dikke Vrienden. Zij maken jaarlijks duizend euro over, in ruil voor actieve betrokkenheid.

Bij de afgelopen bezuigingsronde van staatssecretaris Halbe Zijlstra bleef het IDFA nog buiten schot, maar het festival acht het toch verstandig om zich voor te bereiden op mindere tijden. "Het zou zeer naïef zijn om te veronderstellen dat de bezuinigingen aan ons voorbij zullen gaan," zegt woordvoerder Laura van Halsema. "Daar komt bij dat we een aantal partners hebben die ook wel eens in zwaar weer zouden kunnen komen en daarom het partnerschap met IDFA op een lager pitje zouden kunnen zetten. Denk aan Oxfam Novib en de NPO, maar ook aan fondsen als VSB en SNS. Het zou in theorie ook zo kunnen zijn dat de recettes terug gaan lopen."

Om alvast alternatieve inkomstenbronnen aan te boren, is het IDFA op zoek naar Dikke Vrienden. Er zijn er inmiddels al dertig gestrikt. Tegenover hun jaarlijkse donatie van duizend euro staat ‘actieve betrokkenheid’ bij het festival. Wat die betrokkenheid inhoudt, is niet in een vaste vorm gegoten. "Het blijkt nu dat we vooral mensen uit de media aan ons binden, zoals Twan Huys, Daphne Bunskoek en Frits Barend. Zij kunnen talkshows en Q&A’s verzorgen." En als Dikke Vrienden inhoudelijke invloed willen? "Als ze met een goed idee komen, sluiten we dat niet uit. Ieder inhoudelijk idee is welkom."

Het IDFA hoopt het jaar met vijftig Dikke Vrienden af te sluiten. Uiteindelijk moet het een club van honderd worden. Wanneer het bovendien lukt om het aantal gewone Vrienden tot duizend op te voeren, kan het festival jaarlijks rekenen op twee ton aan particuliere giften. Het is een mooi bedrag, maar Van Halsema rekent voor dat filantropie nooit een volwaardig alternatief voor subsidie kan worden. "De subsidies bedragen nu ruim een miljoen op een begroting van vier miljoen. Het is uitgesloten dat we dat bedrag aan particuliere donaties binnenhalen."

Erik Schumacher