Grote reorganisatie bij Gigant Apeldoorn

  • Datum 11-12-2013
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Gigant in Apeldoorn

Tegenvallende inkomsten, extra kosten en een teruggeschroefde gemeentesubsidie hebben Gigant, podium en filmtheater in Apeldoorn, in zwaar weer doen belanden. Het bestuur neemt nu het heft in eigen handen en gaat drastisch reorganiseren. Er wordt gesneden in arbeidsplaatsen en de creatieve ondernemersgeest wordt aangewakkerd.

In 2012 ging het nog goed met Gigant, dat gemiddeld tussen de 35.000 en 40.000 bezoekers per jaar trekt. Er zat weliswaar een korting van 70.000 euro aan te komen op de gemeentelijke subsidie — toentertijd nog 670.000 euro jaarlijks — maar bezoekersaantallen en omzet lieten een stijgende lijn zien. ‘We hadden de illusie de bezuinigingen te kunnen opvangen’, geeft bestuursvoorzitter Marcel Jeths toe. ‘Maar een hit als Intouchables bleef in de eerste acht tot negen maanden uit in 2013 waardoor de bezoekersaantallen achter bleven bij de verwachting. Pas met De nieuwe wildernis zijn de cijfers weer aangetrokken.’

Het lopende jaar wordt afgesloten met een ‘fors negatief bedrijfsresultaat’, en dan heeft het filmhuis voor komend jaar ook nog eens een korting van weer een ton in het verschiet. Naast tegenvallende omzet en minder gemeentelijke ondersteuning had de organisatie in 2013 te kampen met extra kosten. Langdurige ziekte van de directeur noopte het bestuur tot het aanstellen van een waarnemend directeur. Jeths: ‘We hebben de gemeente om ondersteuning gevraagd, maar die vond dat we het eerst zelf moesten uitzoeken.’

De uitkomst van een kritisch doorlichten van de eigen organisatie leverde een bezuinigingspakket op van 140.000 euro. Van de bijna dertien FTE verspreid over twintig arbeidskrachten wordt een vierde geschrapt. ‘Dat verdelen we zoveel mogelijk over de werknemers’, stelt Jeths. ‘Omdat we medio 2012 volledig zijn gedigitaliseerd kunnen we ook aan met minder uren.’

De kosten worden verder ingeperkt door scherper in te kopen. Maar het is ook de bedoeling meer inkomsten te genereren. Zo worden er in alle films voortaan pauzes ingelast om de horeca een impuls te geven. Een vriendenkring en een businessclub zijn in de maak. Maar wellicht dat er ook iets gaat veranderen aan profiel en programmering van het filmtheater, geeft Jeths toe. ‘Misschien moeten we ons nog iets meer op de grote publieksfilms gaan richten. Dat is toch de kurk waar we op drijven.’

Edo Dijksterhuis