Geschokte reacties op mediaplannen in regeerakkoord

  • Datum 31-10-2012
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Vol ongeloof en daarna verontwaardiging is gereageerd op het regeerakkoord waarin onder meer staat dat het Mediafonds verdwijnt. Opgeteld bij de 100 miljoen extra bezuinigingen op de al voor 200 miljoen ingeboekte krimp voor de publieke omroep, betekent deze maatregel een regelrechte aanslag op de Nederlandse filmindustrie. Een inventarisatie van reacties.

Doreen Boonekamp, directeur van het Filmfonds, ziet de filmsector ‘onder extreme druk’ staan. ‘Een streep door het budget van het Mediafonds betekent dat tachtig procent van de financiering van tv-documentaires wegvalt. Daarnaast treedt het Mediafonds ook op als co-financier van de bioscoopdocumentaires die wij ondersteunen. Het wegvallen van het Mediafonds heeft grote consequenties voor ons beleidsplan, dat net is goed gekeurd. Het aantal bioscoopdocumentaires zal opnieuw halveren. Het Mediafonds investeert daarnaast samen met ons stevig in talentontwikkeling via Kort!, One Night Stand en de Oversteek. Ook deze projecten sneuvelen als zij wegvallen en de NPO zo zwaar wordt gekort.’ Alles bij elkaar opgeteld voorziet Boonekamp dat ‘de hele basis onder de filmsector wegvalt’.
In een bericht op nu.nl noemde Cees van ’t Hullenaar, zakelijk directeur van documentairefestival IDFA, het effect van het regeerakkoord ‘een kaalslag’. Het effect op festivals als IDFA en op de omroepen kwalificeerde hij als ‘enorm’. Vrijwel alle Nederlandse documentaires die op het IDFA worden vertoond, zijn tot stand gekomen met geld van het Mediafonds. Dat geldt ook voor Wrong Time, Wrong Place van John Appel, waarmee het IDFA op 14 november haar 25ste editie opent.
Suzanne van Voorst, secretaris van Documentary Producers Netherlands waarin zeventien grote en middelgrote documentairemakers zijn verenigd, sluit zich aan bij Van ’t Hullenaar. Zij wil daar bij aantekenen dat ‘de bezuinigingen op de zogeheten 2.42-omroepen zoals IKON, RKK en de Humanistische Omroep minstens net zo desastreus zijn — die zijn traditioneel het sterkst op documentairegebied’. Als het regeerakkoord wordt uitgevoerd zoals het er nu ligt, dan ‘wordt de tv-documentaire als genre opgeheven’, aldus Van Voorst. ‘Op de iets langere termijn valt de hele documentairesector om. En dan treedt het domino-effect in werking: ook bedrijven in post-productie, cameraverhuur, casting enzovoorts gaan failliet. In korte tijd wordt zo de hele Nederlandse filmindustrie om zeep geholpen.’
Het Dutch Directors Guild vraagt zich op haar website af ‘of de overheid zich realiseert dat door bovengenoemde maatregelen, na de al eerder doorgevoerde bezuinigingen bij het Filmfonds, 80% van het fondsenbudget voor documentaires verdwijnen… De desastreuze gevolgen van de aangekondigde maatregelen worden bovendien verergerd door het gebrek aan initiatief in het regeerakkoord voor economische maatregelen. Door het ontbreken van een gelijk speelveld met het buitenland gaan Nederlandse filmbedrijven failliet en wordt de filminfrastructuur in Nederland in rap tempo afgebroken.’ De boodschap eindigt met een oproep tot heroverweging van het regeerakkoord. ‘Wij verzoeken namens de regisseurs de overheid dan ook de budgetten voor Nederlandse documentaires, drama en speelfilm op peil te brengen en ruimte te maken voor economisch beleid.’
Vooralsnog zijn de meeste betrokkenen in het veld zich aan het beraden op actie, te meer er nog geen geïnstalleerde regering is die kan worden aangesproken. Het is te verwachten dat de sector rond de opening van het IDFA van zich laat horen. In aanloop daarnaar heeft FNV KIEM al namens de film- en televisiesector een brief gestuurd naar PvdA-leider Diederik Samsom.

Edo Dijksterhuis