FNV Kiem wil vervolg op nationale filmtop

  • Datum 30-05-2013
  • Auteur
  • Deel dit artikel

De verwachtingen waren hooggespannen voor de nationale filmtop, die op 11 april werd gehouden in Den Haag. Maar de door de sector gewenste stimuleringsmaatregelen waarmee concurrentie uit het buitenland het hoofd kan worden geboden, kwamen er niet. FNV Kiem neemt nu het voortouw. De agenda voor de vakbondsvergadering van 6 juni wordt gedomineerd door één vraag: hoe verder?

‘De filmtop heeft weinig concreets opgeleverd’, constateert FNV Kiem-bestuurder Peter van den Bunder. ‘Dat is wel een punt van zorg, want hoeveel tijd en ruimte hebben de bedrijven in de filmsector nog? In de voorgesprekken van de top is dat ook al naar voren gebracht door de diverse makers, maar de regering heeft tot nu toe niet gereageerd.’

Jet Bussemaker, minister van OCW, schreef wel begin deze maand een brief aan de Tweede Kamer. Daarin schreef ze dat ‘er geen panklare oplossingen zijn voor de door de filmsector geschetste problematiek’. Haar conclusie: ‘een economische stimuleringsmaatregel specifiek voor de filmsector past… niet in het economische beleid.’ Met andere woorden: de politiek heeft geluisterd, geknikt en besloten niet te handelen.

‘Daarmee komen de oplossingen die door de sector bedacht waren natuurlijk niet dichterbij’, beaamt Van den Bunder. ‘Nu moeten we gaan bedenken wat dan wel mogelijk is.’ Gevraagd naar mogelijke scenario’s geeft de bestuurder toe ‘daar nog geen concreet beeld bij te hebben’. Die specifieke input moet komen van de deelnemers aan de bijeenkomst, waaronder de voorzitters van onder andere acteursbelangenvereniging ACT, het Dutch Directors Guild en de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers.

Herverdeling van opbrengsten binnen de keten, de meest populaire mantra van Bussemaker, is volgens FNV Kiem in ieder geval geen optie. Van den Bunder: ‘Het idee om kabelmaatschappijen meer te laten betalen is veel te vrijblijvend.’

Edo Dijksterhuis