Filmtop: geen concrete resultaten, wel vervolg

  • Datum 12-04-2013
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Deels was het een herhaling van zetten. Alleen zat de filmsector deze keer niet tegenover Tweede Kamerleden zoals bij de rondetafelgesprekken van eind januari, maar tegenover twee ministers. De nationale filmtop die gisteren in Den Haag plaatsvond leverde nog geen concreet resultaat op. Reacties van deelnemers zijn gemengd.

De rondetafelgesprekken die op 31 januari plaatsvonden waren vooral bedoeld om de politiek ervan te doordringen dat het niet vijf vóór twaalf is maar vijf óver twaalf. Er moet snel iets gebeuren om de filmsector concurrerender te maken ten opzichte van het buitenland, waar allerlei fiscale voordelen bestaan, omdat die sector anders snel ophoudt te bestaan. Voor de filmtop stond ‘de verkenning van economische stimuleringsmaatregelen’ op de agenda en de mogelijkheid om eindexploitanten mee te laten betalen aan filmproductie.

Filmfonds-directeur Doreen Boonekamp over de filmtop: ‘De kern van het probleem, het ongelijke speelveld waarbinnen de sector internationaal opereert, is uitgebreid aan de orde geweest. Zo ook de gevolgen en de mogelijke oplossingen. We zijn ermee geëindigd dat het Ministerie van Economische Zaken samen met het Filmfonds gaat bekijken hoe de filmsector kan aansluiten bij de bestaande regelgeving van EZ en dan in het bijzonder het topsectorenbeleid dat gericht is op de creatieve industrie. Dat betekent een verbreding van het denken over film in termen van cultuurbeleid tot industriebeleid. En het gesprek wordt echt aangegaan. Dat is positief. Zaak is wel dat er vaart wordt gemaakt vanwege de hoge urgentie.’

Niet alle genodigden aan de top delen die conclusie. ‘Wat betreft het doel van deze top, meer politiek draagvlak creëren voor economische stimuleringsmaatregels, zijn we niet veel verder gekomen’, vindt Hajo Binsbergen, directeur van filmdistributeur Warner Bros. ‘Ik had niet verwacht dat de ministers in één keer ja zouden zeggen, maar ik heb niet het idee dat ze er heel erg warm voor lopen.’

Ook Marjan van der Haar, directeur van Filmproducenten Nederland, is een beetje teleurgesteld maar houdt hoop. ‘Het is heel jammer dat het zo traag gaat. De nood is hoog en ik had liever meteen concrete oplossingen gezien. Maar we komen van ver en het feit dat Economische Zaken er nu bij betrokken is, is winst. Ik ben blij dat de politiek erover door blijft praten, dat de filmsector op de agenda blijft staan.’

‘Een stap voorwaarts’, luidt het oordeel van Arnold Heslenfeld van Topkapi Films. Hij heeft echter zijn twijfels bij de toepasbaarheid van bestaande EZ-regelgeving voor de filmsector. ‘Dat is door producenten al onderzocht. Als het kon dan was het al gedaan. En als het niet lukt met dat generieke beleid: wat dan? De inzet is een regeling die in 2014 ingaat.’ Op de vraag of hij daar nog in gelooft, antwoordt Heslenfeld: ‘Ik heb in ieder geval bereidwilligheid gezien.’

‘Duidelijk is dat er nu geen panklare oplossingen zijn voor de geschetste problematiek’, aldus cultuurminister Jet Bussemaker tegenover nieuwssite nu.nl. Wel verdient de filmtop volgens haar een vervolg. In concreto betekent dit dat zij en haar collega Henk Kamp van Economische Zaken hun bevindingen zullen presenteren aan de Tweede Kamer.

Fondsdirecteur Boonekamp praat vanavond verder over het onderwerp in de live-talkshow EYE Filmcafé, die wordt uitgezonden bij VPRO-programma De Avonden. Zij gaat in gesprek met Jan Pieter Ekker, voorzitter van de Kring van Nederlandse Filmjournalisten en schrijver van het inleidende essay in het Filmjaarboek dat voorafgaand aan het programma wordt uitgereikt aan Oscar-winnaar Erik-Jan de Boer (Life of Pi).

Edo Dijksterhuis