Filmtop gaat door in januari

  • Datum 21-12-2012
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Het voorstel om de mogelijkheden van een tax shelter te onderzoeken werd een maand geleden genadeloos weggestemd. Maar de politiek ziet ook wel in dat er iets moet gebeuren om de positie van de Nederlandse filmindustrie te verbeteren. Gisteren werd besloten tot een nationale filmtop, die in januari moet plaatsvinden.

Vera Bergkamp van D66, een van de drijvende krachten achter de gesneuvelde motie, twitterde gisterenavond enthousiast ‘2 moties aangenomen: er komt een filmtop over oa de taks shelter’. Felicitaties van collega Kees Verhoeven en partijleider Alexander Pechtold volgden meteen.

Het is een mooie revanche voor de Democraten, die op 20 november de steun van slechts 21 procent van de Tweede Kamer kregen voor hun plan om fiscale constructies voor de filmindustrie te onderzoeken. PvdA en VVD waren toen tegen. Volgens PvdA-kamerlid Mei Li Vos omdat ‘de motie ongedekt en onuitgewerkt was. Daar kun je een al overbelast ministerie niet mee opzadelen.’ Wel gaf zij aan het plan sympathiek te vinden en te hopen op een voorstel dat beter onderbouwd is. En dat is er nu, in de vorm van een nationale filmtop. Het voorstel hiertoe werd behalve door D66 gesteund door PvdA en VVD. De SP sloot zich aan bij monde van Jasper van Dijk.

De details moeten nog uitgewerkt worden, maar de filmtop moet georganiseerd worden door ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Jet Bussemaker (OCW). Uitgenodigd zullen worden: distributeurs, producenten, bioscoopexploitanten, het Filmfonds, filmmakers en acteurs.

Het is de bedoeling dat er verder wordt gekeken dan alleen de mogelijkheden van een tax shelter. Het verbeteren van de internationale concurrentiepositie en het realiseren van een ‘level playing field’ is het uitgangspunt. En als dat via andere middelen — kostprijsverlagende subsidie bijvoorbeeld — kan worden bereikt dan is dat wat de politiek betreft ook bespreekbaar. Het is de bedoeling dat het kabinet op korte termijn — een paar maanden — de resultaten van de top omzet in concrete actie.

Edo Dijksterhuis