Filmsector krijgt €28,5 miljoen aan Covid-steun

Vorige week maakte minister Van Engelshoven het tweede Covid-19 steunpakket voor de culturele en creatieve sector bekend. Deze week publiceerde het Nederlands Filmfonds haar plannen voor de verdeling van de €28,5 miljoen die naar de filmsector gaat. De steun wordt ingezet vanaf 1 januari 2021.

Het merendeel van het toegekende geld, €10 miljoen, komt in een Garantiefonds Pandemie. Dit is bedoeld om producties waarvan de realisering wordt gesteund door het Fonds te beschermen tegen onverzekerbare Covid-19 schade.

Voor de meerkosten van filmproducties is een bedrag van €6,25 miljoen gereserveerd. Tot op heden is voor deze post al €6,8 miljoen uitgegeven. Het gaat om kosten die gemaakt worden om opnames te laten verlopen binnen de maatregelen van het AV-coronaprotocol.

De stimuleringsmaatregel voor hoogkwalitatieve tv-series wordt een half jaar verlengd. Daar is €6,25 miljoen voor uitgetrokken. Deze regeling is bedoeld om Nederland aangehaakt te houden bij de internationale ontwikkelingen op het gebied van tv-series.

Dan blijft er nog €6 miljoen over om individuele makers te ondersteunen. De regelingen waarmee dit gebeurt worden begin januari aangekondigd op de website van het Filmfonds.