Filmfonds trekt extra geld uit voor distributie

Maatregel bedoeld om marktaandeel Nederlandse film te verbeteren

Foto: Inventsolutions – Freepik.com

Het Nederlands Filmfonds verdubbelt dit jaar het budget voor distributie. Ook krijgen bioscopen en theaters een bijdrage per verkocht kaartje voor een Nederlandse film. De hoop is dat met deze maatregelen het gekelderde marktaandeel van nationale films kan worden opgekrikt.

Het budget voor distributie bedroeg in 2018 nog €1 miljoen, ondanks het wegvallen van de bijdrage van distributeurs en bioscoopexploitanten op basis van het BTW-convenant. Maar een extra impuls is nodig. Uit de jaarcijfers die begin januari werden gepresenteerd bleek dat het marktaandeel van de Nederlandse film op een schamele 11% lag, het laagste niveau in tien jaar.

Het Nederlands Filmfonds heeft daarom voor 2019 het distributiebudget verhoogd naar €2 miljoen. Speelfilms kunnen rekenen op een extra bijdrage van €25.000. Nederlandse jeugd- en kinderfilms krijgen zelfs €40.000.

Niet alleen de distributeurs krijgen een steuntje in de rug. Ook de vertoners worden gestimuleerd meer te doen aan marketing. Voor ieder verkocht kaartje voor een Nederlandse majoritaire speelfilm, lange animatiefilm of documentaire ontvangen zij €0,25. Het gaat hier om een pilotproject.

En daarmee is het maatregelpakket van het Filmfonds nog niet compleet. Er is ook nog geld gereserveerd voor vier buitenlandse jeugd- of kinderfilms die te zien zijn in de twaalf filmtheaters die zich hebben aangesloten bij het Nederlands Filmtheater Overleg. Met deze stimuleringsmaatregel wil het Fonds het aanbod voor een jong publiek meer divers maken.