Filmfonds: komende vier jaar meer geld voor minder films

  • Datum 20-09-2016
  • Auteur
  • Deel dit artikel

De concurrentie is toegenomen en daarom is het beter middelen te concentreren. Het Nederlands Filmfonds gaat in de komende beleidsperiode, 2017-2020, hogere bedragen toekennen aan minder titels. Ook worden regelingen versoepeld. Fondsdirecteur Doreen Boonekamp lichtte het gisterenmiddag toe bij de presentatie van het uitgewerkte beleidsplan.

De hoofdlijnen van het beleidsplan waren al begin dit jaar gepresenteerd. Er moesten echter nog bedragen aan regelingen worden toegekend en procedures uitgewerkt. Dat werd wereldkundig gemaakt in wat Boonekamp zelf "waarschijnlijk de saaiste presentatie van het jaar" noemde.

Het nieuwe beleidsplan behelst in grote lijnen een voortzetting van het vorige. Het accent ligt hierbij op kwaliteit. Daarmee worden niet alleen de artistieke film en documentaire bedoeld die in tegenstelling tot mainstreamproducties hun bezoekcijfers bijna zagen verdubbelen de afgelopen vier jaar. Het gaat ook om de kwaliteit van de hele productieketen. Het fonds wil meer middelen inzetten per productie zodat er meer draaidagen gerealiseerd kunnen worden, langer aan de montage kan worden gewerkt maar ook meer kan worden geïnvesteerd in marketing en distributie.

Er wordt de komende beleidsperiode stevig werk gemaakt van talentontwikkeling. De mogelijkheden om coaches en adviseurs in te schakelen zijn verruimd, ook kan dit soort hulp in een vroeger stadium worden ingeroepen dan voorheen. In het vervolg kunnen ook regisseurs in de beginfase van een filmproject een bijdrage krijgen zodat ze "niet meerdere projecten in de lucht hoeven te houden" en zich meer kunnen richten op één project.

Het fonds wil haar bemoeienis met de promotie van films vergroten. Het meest in het oog springende plan op dit vlak is de productie van teaser trailers, vergelijkbaar met die van Amerikaanse films. Op die manier wordt er al in de weken voor de release een publiek opgebouwd.

De cash rebate, de stimuleringsmaatregel die internationale producties 30% van subsidiabele uitgaven in Nederland teruggeeft, is het grote succes van de afgelopen jaar en wordt voortgezet. Tot nu toe hebben 154 projecten een toezegging gekregen, waaronder 98 internationale coproducties. Het fonds pleit voor het oprekken van de regeling zodat ook high-end tv-drama en animaties ervan gebruik kunnen maken. Het integreren van film- en tv-beleid is volgens Boonekamp nodig om "in te spelen op een ander kijkgedrag".

Het Filmfonds heeft het flink drukker gekregen de afgelopen jaren. Het aantal aanvragen ging van 1000 naar 1500 jaarlijks. Om de toegenomen werkdruk op te vangen worden nu twee nieuwe medewerkers aangetrokken. Twee van de zeven filmconsulenten zijn aan het einde van hun termijn en worden ook vervangen.

Edo Dijksterhuis