Els Swaab afgetreden

  • Datum 01-07-2011
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Els Swaab is afgetreden als voorzitter van de Raad voor Cultuur. Ze stapt op uit onvrede met de bezuinigingsmaatregelen van staatssecretaris Zijlstra.

In een verklaring op 1 juli zegt Swaab ‘met pijn in het hart’ afscheid te nemen. ‘De culturele wereld is mij zeer dierbaar. Door de keuzes die dit kabinet maakt, wordt de schade die de bezuinigingen veroorzaken groter dan noodzakelijk is. Dat is voor mij niet aanvaardbaar. Ik wil geen leidinggeven aan het tot stand komen van subsidieadviezen voor instellingen, waarbij dit kabinetsbeleid het uitgangspunt is.’
De andere zeven leden van de Raad voor Cultuur blijven wel zitten. Zij benadrukken zich grote zorgen te maken over de toekomst van het culturele leven in Nederland.
De Raad voor Cultuur adviseerde eerder om de bezuinigingen gefaseerd in te voeren en de kaasschaaf te gebruiken. Dat advies heeft Zijlstra ter zijde geschoven.
Zijlstra ‘respecteert het persoonlijke besluit van Els Swaab’ om op te stappen. ”Ik heb waardering voor de grote inzet waarmee ze haar taak de afgelopen tijd heeft vervuld.” Vrijdag legden ook de leden van de commissie Podiumkunsten van de Raad het lidmaatschap neer. Zijlstra hoopt dit najaar een opvolger voor Swaab bij de raad te kunnen benoemen.

Als er niet via OC&W genoeg geld voor film kan binnenkomen, dan lukt dat misschien via de ‘achterdeur’, het Ministerie van Financiën. Donderdag 30 juni werd in de Tweede Kamer het belastingplan 2012 behandeld, waarbij de Geefwet aan de orde kwam. De Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducent (NVS) pleit ervoor om de investering in film extra te stimuleren. De NVS: ‘De geefwet is vooral gericht op donaties en giften en kan interessant zijn voor instellingen en musea. Voor het aantrekken van risicodragende private investeringen zoals filmproductie biedt de geefwet geen aanknopingspunten. Daarom moet er een extra stimuleringsmaatregel voor film ontwikkeld te worden. Soortgelijke regelingen zijn in landen als België, Duitsland, Ierland, Engeland en Luxemburg al lang zeer succesvol. Doordat deze in Nederland ontbreken zijn wij niet aantrekkelijk voor internationale coproducties en verdwijnen voor film- en AV-productie essentiële bedrijven en talenten uit Nederland.’

Deze week werd bekend dat de rijkscultuurfondsen gezamenlijk een landelijke website voor crowdfunding ontwikkelen. Vanaf eind 2011 kunnen professionals en amateurs de site gebruiken om financiële steun te ‘werven’ voor hun kleine tot grote middelgrote projecten. Particuliere fondsen kunnen de site gebruiken voor onder meer het verstrekken van donaties aan de gepresenteerde projecten.

Mariska Graveland